Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 30 Sierpnia 2016

Imieniny

Róży, Szczęsnego, Mariona

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Stronicowanie

Nowa strona internetowa ZUS
Nowa strona internetowa ZUS
Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje iż, pod adresem: http://beta.zus.pl wkrótce będzie udostępniona dla interesantów nowa, bardziej czytelna i łatwiejsza w obsłudze strona internetowa.
data dodania: 2016.08.29
Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne
Zapraszamy na bezpłatne badania profilaktyczne
Przypominamy mieszkańcom powiatu grudziądzkiego o możliwości skorzystania
z bezpłatnego programu badań przesiewowych na obecność wirusów HBV i HCV, odpowiedzialnych za wirusowe zapalenie wątroby typu B i C.
data dodania: 2016.08.25
Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań
Nowe wzory ofert, umów i sprawozdań
Informujemy, iż zgodnie z nowym Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r., które zostało ogłoszone 19 sierpnia br. zostały wprowadzone nowe wzory ofert ....
data dodania: 2016.08.25
Pomyślnie zdał egzamin
Pomyślnie zdał egzamin
Jest taki dzień w życiu zawodowym każdego nauczyciela, kiedy to nie on odpytuje, a staje po drugiej stronie biurka przystępując do egzaminu na uzyskanie tytułu „nauczyciela mianowanego”.
data dodania: 2016.08.24
Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na innowacje
Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na innowacje
Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza podmioty gospodarcze na spotkanie ”Środa z Funduszami dla przedsiębiorstw na innowacje”.
data dodania: 2016.08.23
Rozpoczęto prace na moście
Rozpoczęto prace na moście
Z powodu złego stanu technicznego dotychczasowy most w Świeciu nad Osą w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Lisnowo zostanie rozebrany, a w jego miejsce powstanie nowy obiekt. Wczoraj (23 sierpnia br.) drogowcy rozpoczęli prace rozbiórkowe starego mostu.
data dodania: 2016.08.23
Jest tymczasowa przeprawa
Jest tymczasowa przeprawa
Informujemy, iż w związku z planowaną przebudową mostu na rzece Lutrynie w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Lisnowo w miejscowości Świecie nad Osą została zakończona budowa tymczasowej przeprawy. W związku z powyższym nastąpiła zmiana w organizacji ruchu. Uczestnicy ruchu proszeni są o zachowanie ostrożności w miejscach prowadzenia prac i stosowanie się do oznakowania
data dodania: 2016.08.22
Wyróżnienia czekają
Wyróżnienia czekają
Marszałek Województwa Kujawsko – Pomorskiego zaprasza do zgłaszania kandydatur do dziewiątej edycji Konkursu „Odkrywca 2016”. Ideą projektu jest nagrodzenie osób, zespołów osób, instytucji, samorządów oraz przedsiębiorców przyczyniających się do budowania pozytywnego wizerunku marki turystycznej województwa kujawsko – pomorskiego w kraju i za granicą oraz rozwoju gospodarki turystycznej w regionie
data dodania: 2016.08.22
Rozpoczęcie konsultacji
Rozpoczęcie konsultacji
Rozpoczęcie konsultacji Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017
data dodania: 2016.08.18
Kolejny odcinek drogi powiatowej wyremontowany
Kolejny odcinek drogi powiatowej wyremontowany
W miarę możliwości finansowych samorząd powiatu grudziądzkiego sukcesywnie modernizuje newralgiczne odcinki dróg powiatowych, zabezpieczając je przed dalszą degradacją i niwelując powstałe na drogach nierówności. Właśnie zakończył się remont drogi powiatowej nr 1397C Grudziądz – Dębieniec w miejscowości Turznice na odcinku o długości 1050 m
data dodania: 2016.08.17

Stronicowanie