Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 25 Kwietnia 2017

Imieniny

Marka, Jarosława, Erwiny

Menu

Nawigacja

Odnosniki

[obiekt mapy] Lokalizacja
wyświetl galerię w Cooliris

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

 ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

tel. 56 45 14 400

 fax 56 45 14 401

email: starosta.cgr@powiatypolskie.pl

bip@powiatgrudziadzki.pl

REGON: 871122310

NIP Powiat Grudziądzki: 8762410290

NIP Starostwo Powiatowe: 8762006399

Nr rachunków bankowych - Bank Spółdzielczy w Łasinie

46 9500 0008 0007 1198 2000 0004

Opłaty za: wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego, rejestr cen i wartości nieruchomości, mapę zasadniczą, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB, bazy danych EGiB, bazy danych BDOT, bazy danych GESUT, uzgodnienia usytuowania przyłączy, opisu i map, udzielenia informacji dotyczących geodezji.

94 9500 0008 0007 1198 2000 0013

Opłaty za: prawo jazdy, rejestracja pojazdów, karty wędkarskie, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów porzuconych na drogach powiatu, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika transportowego, pozwolenia na kierowanie tramwajem, udzielanie informacji, najem, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty za dzierżawy gruntów Skarbu Państwa.

EDMUND KORGOL
Starosta Grudziądzki
MAREK SZCZEPANOWSKI
Wicestarosta Grudziądzki

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
Sławomir Piernicki - Sekretarz Powiatu

Sławomir Piernicki - Sekretarz Powiatu

pokój nr 23

email: slawomir.piernicki@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Kamil Plecyng - Pomoc Administracyjna

Sekretariat - pokój nr 25

tel. 56 45 14 400

email: kamil.plecyng@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Dawid Banasiak - Informatyk

pokój nr 37

tel. 56 45 14 452

email: dawid.banasiak@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Agnieszka Zawadka - Inspektor

Kadry - pokój nr 22

tel. 56 45 14 408

email: agnieszka.zawadka@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Małgorzata Staszewska - pomoc administracyjna

Kadry - pokój nr 22

tel. 56 45 14 408

email: malgorzata.staszewska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Anna Łagoda - Podinspektor

Biuro Rady - pokój nr 21

tel. 56 45 14 407

email: anna.lagoda@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Wojciech Zaremba - Podinspektor

Sprawy obronne, informacje niejawne - pokój nr 15

tel. 56 45 14 409

email: wojciech.zaremba@powiatgrudziadzki.p

zarzadzanie.kryzysowe@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Michał Gilewicz - Radca Prawny

pokój nr 21A

tel. 56 45 14 406

WYDZIAŁ FINANSOWY

drukujdrukuj

Grażyna Kalita - Skarbnik Powiatu

Grażyna Kalita - Skarbnik Powiatu

pokój nr 31

tel. 56 45 14 445

email: grazyna.kalita@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Monika Kwiring - Inspektor

pokój nr 44

tel. 56 45 14 441

email: monika.kwiring@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Aleksandra Diksa - Księgowa

pokój nr 43

tel. 56 45 14 416

email: aleksandra.diksa@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Aleksandra Czecholińska - Inspektor

pokój nr 43

tel. 56 45 14 416

email: aleksandra.czecholinska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Mirosława Cieśnik - Inspektor

pokój nr 42

tel. 56 45 14 444

email: miroslawa.ciesnik@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Małgorzata Staszewska - Pomoc administracyjna

pokój nr 42

tel. 56 45 14 444

email: malgorzata.staszewska@powiatgrudziadzki.pl

WYDZIAŁ ROZWOJU LOKALNEGO, EDUKACJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
Dorota Kaczerowska - Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego,...

Dorota Kaczerowska - Kierownik Wydziału

pokój nr 33

tel. 56 45 14 431

email: dorota.kaczerowska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Justyna Osiewicz - Podinspektor

pokój nr 30

tel. 56 45 14 404

email: justyna.osiewicz@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Hanna Arendt - Pomoc administracyjna

pokój nr 32

tel. 56 45 14 443

email: hanna.arendt@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Kazimierz Tarkowski - Pełnomocnik Starosty ds. oświaty

pokój nr 32

tel. 56 45 14 443

email: kazimierz.tarkowski@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Karol Piernicki - Pełnomocnik Starosty ds. Sportu

pokój nr 32

tel. 56 45 14 404

email: karol.piernicki@powiatgrudziadzki.pl

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

drukujdrukuj

Katarzyna Stolp - Pomoc administracyjna

pokój nr 27

tel. 56 45 14 412

email: katarzyna.stolp@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Krzysztof Golenia - Referent

pokój nr 27

tel. 56 45 14 412

email: krzysztof.golenia@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Małgorzata Mioduszewska - Referent

pokój nr 28

tel. 56 45 14 419

email: malgorzata.mioduszewska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Roksana Klempert - Podinspektor

pokój nr 28

tel. 56 45 14 418

email: roksana.klempert@powiatgrudziadzki.pl

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
Edward Wiatrowski - Kierownik Wydziału Geodezji,...

Edward Wiatrowski - Kierownik Wydziału

pokój nr 40

tel. 56 45 14 422

email: edward.wiatrowski@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Jadwiga Stręciwilk - Inspektor

Gospodarka nieruchomościami - pokój nr 41

tel. 56 45 14 423

email: jadwiga.streciwilk@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Adam Feldmann - Podinspektor

Gospodarka nieruchomościami - pokój nr 41

tel. 56 45 14 423

email: adam.feldmann@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Justyna Depner - Bratoszewska - Inspektor

Ewidencja gruntów - wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów - pokój nr 39

tel. 56 45 14 424

email: justyna.depner@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Natalia Mechelewska - Podinspektor

Ewidencja gruntów - wydawanie dokumentów z operatu ewidencji gruntów - pokój nr 39

tel. 56 45 14 424

email: natalia.mechelewska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Zdzisław Tyczyński - Inspektor

Ochrona gruntów rolnych - pokój nr 38

tel. 56 45 14 425

email: zdzislaw.tyczynski@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Ewa Kamińska - Podinspektor

Ewidencja gruntów - pokój nr 38

tel. 56 45 14 425

email: ewa.kaminska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Zbigniew Preuss - Inspektor

Zespół Uzgadniania Dokumentacji Projektowej, ewidencja gruntów - pokój nr 7 (piwnica)

tel. 56 45 14 437

email: zbigniew.preuss@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Mirosław Jabłoński - Inspektor

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - pokój nr 10 (piwnica)

tel. 56 45 14 439

email: miroslaw.jablonski@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Janusz Kuta - Inspektor

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - pokój nr 10 (piwnica)

tel. 56 45 14 439

email: janusz.kuta@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Rafał Ufnal - Podinspektor

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej - pokój nr 10 (piwnica)

tel. 56 45 14 439

email: rafal.ufnal@powiatgrudziadzki.pl

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARKI WODNEJ

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
Kazimierz Sobótka - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska,...

Kazimierz Sobótka - Kierownik Wydziału

pokój nr 34

tel. 56 45 14 428

email: kazimierz.sobotka@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Anita Górska - Podinspektor

Gospodarka leśna, łowiectwo, ochrona przyrody, rybactwo śródlądowe - pokój nr 36

tel. 56 45 14 429

email: anita.gorska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Anna Wszołek - Inspektor

Ochrona środowiska, gospodarka odpadami - pokój nr 36

tel. 56 45 14 429

email: anna.wszolek@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Paulina Zielaskowska - Młodszy Referent

Gospodarka wodna, geologia i górnictwo - pokój nr 35

tel. 56 45 14 430

email: paulina.zielaskowska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Michał Kosowicz - Inspektor

Edukacja ekologiczna - pokój nr 1 (wejście od ul. PCK)

tel. 56 45 14 414

email: michal.kosowicz@powiatgrudziadzki.pl

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
MAREK ZIEMER - Kierownik Wydziału Komunikacji

Marek Ziemer - Kierownik Wydziału

pokój nr 8

tel. 56 45 14 432

email: marek.ziemer@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Wiesław Mądzielewski - Podinspektor

Uprawnienia do kierowania pojazdami - pokój nr 3

tel. 56 45 14 411

email: wieslaw.madzielewski@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Andrzej Furman - Podinspektor

Uprawnienia do kierowania pojazdami, zezwolenia, licencje - pokój nr 3

tel. 56 45 14 411

email: andrzej.furman@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Maria Gierszyńska - Podinspektor

Rejestracja i oznaczanie pojazdów - pokój nr 5

tel. 56 45 14 442

email:maria.gierszynska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Zbigniew Olech - Podinspektor

Rejestracja i oznaczanie pojazdów - pokój nr 4

tel. 56 45 14 413

email: zbigniew.olech@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Katarzyna Kmiecik - Pomoc administracyjna

Rejestracja i oznaczanie pojazdów - pokój nr 5

tel. 56 45 14 413

email: katarzyna.kmiecik@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Aneta Adamska - Podinspektor

Rejestracja i oznaczanie pojazdów - pokój nr 5

tel. 56 45 14 413

email: aneta.adamska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Małgorzata Konieczna - Buczkowska - Podinspektor

Biuro Obsługi Klienta - hol (parter)

tel. 56 45 14 435

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, INSPEKCJE, SŁUŻBY

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
BOŻENA GRABDA - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy...
BOŻENA GRABDA - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

pok. 18, 18a, 19 i 20

tel./fax 56 46 229 39

tel. 56 45 14 434

e-mail: pcprgrudziadz@op.pl , pcprgrudziadz@interia.pl

www.pcprgrudziadz.pl

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
Janusz Różański - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg
Janusz Różański - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz

tel./fax 56 46 482 57 (sekretariat),
tel. 56 46 487 74
 (księgowość)

email: pzdgrudziadz@op.pl

strona PZD

http://pzdgrudziadz.rbip.mojregion.info/

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
Barbara Nocuń - Szulc - Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Barbara Nocuń - Szulc - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

pok. 23A, tel. 45 14 420

strona PRzK

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W BIAŁOCHOWIE

drukujdrukuj

[obiekt mapy]
wyświetl galerię w Cooliris
Bogumiła Przybielska - Dyrektor Placówki Opiekuńczo -...
Bogumiła Przybielska - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Białochowie

Białochowo 91, 86-318 Rogóźno

tel./fax 56 46 813 78

tel. 56 46 810 06

strona Placówki

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W WYDRZNIE

drukujdrukuj

[obiekt mapy]
wyświetl galerię w Cooliris
DARIA ROGOWSKA - Dyrektor Placówki Opiekuńczo -...
Daria Rogowska - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wydrznie

Wydrzno 13, 86-320 Łasin

tel./fax 56 46 893 07

email: wydrzniaki@op.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE

drukujdrukuj

Michał Rymacki - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych...
Michał Rymacki - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie

ul. Odrodzenia Polski 3, 86-320 Łasin

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
Paweł Grochocki - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Paweł Grochocki - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz
pok. 17

tel./fax 56 642-67-81
tel. 56 45-14-433

pinbgrudziadz.rbip.mojregion.info

baner toplayer
2 Maj 2017 - Dzień Wolny od pracy