Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 23 Maja 2017

Imieniny

Emilii, Iwony, Leontyny

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Oświadczenie - załącznik do wniosku na uzgodnienie z zasad korzystania z przystanków

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I

Wniosek o wydanie zgody na budowę, przebudowę zjazdu z drogi powiatowej

Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia sieci lub przyłącza

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosowanych opłat rocznych

baner toplayer
Zbiórka krwi