Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 26 Lutego 2017

Imieniny

Aleksandra, Mirosława, Bogumiła

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Oświadczenie - załącznik do wniosku na uzgodnienie z zasad korzystania z przystanków

Wniosek o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego kategorii I

Wniosek o wydanie zgody na budowę, przebudowę zjazdu z drogi powiatowej

Wniosek na awaryjne zajęcie pasa drogowego

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogowym

Wniosek na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia sieci lub przyłącza

Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego i naliczenie stosowanych opłat rocznych