Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 23 Maja 2017

Imieniny

Emilii, Iwony, Leontyny

Menu

Odnosniki

Wniosek o przedłożenie projektu na naradzie koordynacyjnej

Wniosek o udostępnienie materiałów Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego

Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z ewidencji gruntów i budynków

Wniosek o wydanie zaświadczenia o posiadaniu gospodarstwa rolnego
Wniosek o wydanie informacji dotyczącej odrębnego oznaczenia w operacie ewidencji gruntów nieruchomości
Wniosek o odszkodowanie za nieruchomości zajęte pod drogi powiatowe
Wniosek o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej

Zgłoszenie zmian danych ewidencji gruntów i budynków

baner toplayer
Zbiórka krwi