Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 21 Lipca 2019

Imieniny

Daniela, Andrzeja, Benedykta

Menu

Nawigacja

  • Podstawowe informacje   /  

Odnosniki

Mikołajkowy Turniej Brydża
-

Niedzielny czas (2.12.2018 r.) upłynął miłośnikom brydża na karcianej rywalizacji. Odbył się bowiem Mikołajkowy Turniej Brydża Sportowego w Świeciu nad Osą. 

data dodania: 2018.12.05
II sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 5 grudnia 2018r. - transmisja na żywo

W dniu 5 grudnia 2018 r. o godz. 1000, w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, przy ul. Małomłyńskiej 1 odbędzie się II Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

data dodania: 2018.12.04
Powołanie

Dnia 29 listopada br. Starosta Grudziądzki, Adam Olejnik został powołany przez Prezydenta Grudziądza, Macieja Glamowskiego zarządzeniem Nr 429/2018 z dnia 23 listopada 2018 r. do składu Powiatowej Rady Rynku Pracy w Grudziądzu.

data dodania: 2018.12.04
Komunikat o skróceniu czasów ograniczenia przepływu wody przez zaporę wodną we Włocławku.

Przedstawiamy komunikat PGW Wody Polskie o skróceniu czasów ograniczenia przepływu wody przez zaporę wodną we Włocławku.

data dodania: 2018.12.04
Ogłoszenie

Ogłoszenie o naborze kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert  na realizację zadań publicznych w roku 2019

data dodania: 2018.12.03
Raport o przygotowaniu państwa do sezonu zimowego 2018/2019
Raport o przygotowaniu państwa do sezonu zimowego 2018/2019

Przedstawiamy Raport o przygotowaniu państwa do sezonu zimowego 2018/2019 opracowany przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

data dodania: 2018.12.03
Nagrody dla młodych ekologów
Nagrody dla młodych ekologów

W piątek, 30 listopada w Szkole Podstawowej nr 1 w Grudziądzu podsumowano XII Powiatowy Turniej Ekologiczny. Nagrody laureatom wręczył Starosta Grudziądzki Adam Olejnik oraz Przewodniczący Komisji Konkursowej Kazimierz Sobótka.

data dodania: 2018.12.03
Pierwsze Posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
-

 W dniu 29 listopada br. Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2018, wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. ,,Budowa dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych w Łasinie i w Grucie” oraz powołania komisji przetargowej, zmiany uchwały w sprawie zasad reprezentacji Powiatu Grudziądzkiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, a także w sprawie uzgodnienia projektu miejskiego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu położonego w miejscowości Nowa Wieś pomiędzy ul. Leśną i ul. Łąkową oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2019.

data dodania: 2018.11.30
Komunikat PAA na temat wyłączenia bloku nr 1 w elektrowni jądrowej Dukovany w Czechach
-

W dniu 25 listopada doszło do wyłączenia jednego z czterech bloków elektrowni jądrowej Dukovany w Czechach. Wyłączenie spowodowane było podejrzeniem wystąpienia niewielkich nieszczelności w obiegu wtórnym. Tak zwany obieg wtórny, w odróżnieniu od obiegu pierwotnego, nie ma styczności z reaktorem jądrowym ani materiałami promieniotwórczymi, lecz służy do transportu podgrzanej pary wodnej pod ciśnieniem do turbin  wytwarzających energię elektryczną.

data dodania: 2018.11.29
Spotkania informacyjna dotyczące Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2019 r.
-

Wojewoda Kujawsko-Pomorski oraz Narodowy Instytut Wolności zapraszają organizacje pozarządowe z terenu naszego województwa na spotkania informacyjne dotyczące założeń i zasad uczestnictwa w konkursie w ramach Funduszu Inicjatyw Obywatelskich w 2019 r. i założeń Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030 PROO.

data dodania: 2018.11.29
Wybór Delegatów
-

W związku z upływem 4-letniej kadencji Sejmiku Organizacji Pozarządowych na spotkaniu w dniu 27 listopada br. przedstawiciele ngo-sów ponownie wybrali Elżbietę Fabińską ze Stowarzyszenia „Pro Publico Bono” w Grucie  do reprezentowania Powiatu Grudziądzkiego w Sejmiku Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko - Pomorskiego

data dodania: 2018.11.28
Zaproszenie na II Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

Przedstawiamy treść zaproszenia na II Sesje Rady Powiatu Grudziądzkiego.

data dodania: 2018.11.28
Komunikat o przedłużeniu wstrzymywania przepływu wody w Wiśle

Przedłużają się prace remontowe progu stabilizującego dolne stanowisko Stopnia Wodnego we Włocławku.

data dodania: 2018.11.28
Protokół nr 1/2018 z Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego 21 listopada 2018

Zamieszczamy skany protokółu z pierwszej sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, która odbyła się 21 listopada 2018 roku.

data dodania: 2018.11.28
-

Z głębokim żalem informujemy, że wczoraj 25 listopada 2018 r. zmarł wybitny sportowiec, mieszkaniec powiatu grudziądzkiego Łukasz Kwiatkowski - długoletni zawodnik klubu ALKS Stal Grudziądz

data dodania: 2018.11.26
Nowy Starosta Grudziądzki
-

W środę, 21 listopada br. o godzinie 11.00 odbyła się pierwsza sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji podczas której siedemnastoosobowy skład rady złożył ślubowanie oraz wybrał  przewodniczącego i wiceprzewodniczących rady powiatu

data dodania: 2018.11.22
I sesja nowowybranej Rady Powiatu Grudziądzkiego - transmisja na żywo

W dniu 21 listopada 2018 r. zostanie transmitowana na żywo I sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji.

data dodania: 2018.11.21
Żołnierskie podziękowania
Żołnierskie podziękowania

W dniu dzisiejszym Starosta Grudziądzki – Edmund Korgol otrzymał podziękowania od Szefa Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Bydgoszczy – płk Tomasza Dominikowskiego oraz Komendanta WKU w Grudziądzu – ppłk Tomasza Sobczyka za okazaną pomoc i wsparcie przy organizacji Święta Terenowych Organów Administracji Wojskowej.

data dodania: 2018.11.16
,,Komórkomania'' w ZSP w Łasinie
-

W dniu 13 listopada 2018 r. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie włączył się w akcję pn. ,,Komórkomania’’. Inicjatorem akcji jest Fundacja DKMS.

Projekt # KOMÓRKOMANIA skierowany jest do wszystkich uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych.

data dodania: 2018.11.16
Stypendia dla uczniów "Jagiellończyka"
-

Na wniosek Starosty Grudziądzkiego Zarząd Województwa Kujawsko – Pomorskiego uchwałą Nr. 42/2038/18, z dnia 30 października br. przyznał stypendia czterem najzdolniejszym uczniom Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie w wysokości 300 zł. miesięcznie.

data dodania: 2018.11.16