Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 21 Marca 2019

Imieniny

Bernadety, Lubomira, Mikołaja

Menu

Nawigacja

  • Podstawowe informacje   /  

Odnosniki

ROZŁÓŻ SWÓJ DŁUG W ZUS NA RATY
ROZŁÓŻ SWÓJ DŁUG W ZUS NA RATY
Przedsiębiorcy mający zadłużenie w opłacaniu składek mogą skorzystać z rozłożenia zadłużenia na raty. Dzięki temu, prowadzone wobec nich postępowanie egzekucyjne zostanie zawieszone. Warunkiem jest, aby przedsiębiorcy mający zadłużenie z tytułu składek, zgłosili się do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, spłacili zaległości lub zawarli z ZUS ugodę ratalną do końca roku.
data dodania: 2017.12.06
„Stypednia dla zdolnych uczniów przyznane”
„Stypednia dla zdolnych uczniów przyznane”
Przyznano stypendia Prezesa Rady Ministrów. Wśród najlepszych znalazły się dwie uczennice ZSP w Łasinie: Sandra Matlińska z II LO i Kinga Topolewska z III T - uczennice z najwyższymi średnimi ocen w każdym z typów szkół.
data dodania: 2017.12.05
Mikołaj w Łasinie
Mikołaj w Łasinie
Dnia 2 grudnia br. w Łasinie odbyła się impreza plenerowa zorganizowana przez Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, na której pojawił się Święty Mikołaj aby obdarować najmłodszych prezentami.
data dodania: 2017.12.05
„Gimnazjaliści z wizytą w łasińskim Jagiellończyku”
„Gimnazjaliści z wizytą w łasińskim Jagiellończyku”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie zaprasza gimnazjalistów na lekcje do siebie. I tak pierwszoklasiści z Gimnazjum w Łasinie odbyli w budynku "Jagiellończka" swoją lekcję chemii przeprowadzoną przez panią Annę Cybulską, a trzecioklasiści przygotowywali się do egzaminu gimnazjalnego pod okiem pani Anny Chylińskiej, matematyczki, oraz uczennicy ZSP Kingi Topolewskiej i absolwenta łasińskiego Liceum Ogólnokształcącego, obecnie studenta 3 roku matematyki - Marcina Zająkały. Zajęcia są efektem współpracy obu łasińskich szkół.
data dodania: 2017.12.04
Dziecięce sukcesy!
Dziecięce sukcesy!
Wczoraj (30 listopada br.) najmłodsi mieszkańcy powiatu grudziądzkiego gościli w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Dzieci z oddziałów „O” szkół podstawowych z terenu powiatu grudziądzkiego przybyli w celu podsumowania i odebrania nagród za udział w Powiatowym Konkursie Plastycznym pt. „Jesień w ogrodzie i lesie”. Maluchom towarzyszyli ich opiekunowie oraz rodzice.
data dodania: 2017.12.01
Stypendyści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie
Stypendyści z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie
Wczoraj tj. 29.11.2017r. w toruńskim planetarium odbyło się uroczyste wręczenie Stypendiów Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego Pana Piotra Całbeckiego.
data dodania: 2017.12.01
Roczny program współpracy na rok 2018 uchwalony
W dniu 29 listopada 2017 r. Rada Powiatu Grudziądzkiego przyjęła Roczny program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
data dodania: 2017.11.30
59 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
59 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego
Dnia 29 listopada 2017 r. odbyło się 59 posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego na którym podjęto uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017.
data dodania: 2017.11.30
XXIV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego
XXIV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego
Na wczorajszej (29 listopada 2017 r.) sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego Radni Powiatu wysłuchali informacji dotyczących działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie, pracy Powiatowego Zarządu Dróg oraz zasady zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018 oraz oświadczeń majątkowych pracowników Starostwa Powiatowego i kierowników jednostek podległych Staroście za 2016 r. Ponadto przedstawiono informację Przewodniczący Rady dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu Grudziądzkiego za 2016 rok i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
data dodania: 2017.11.30
„Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego – szkolenie”
Dnia 29 listopada br. w godzinach 09:00 – 15:00 przy pl. Teatralnym 2, sala sesyjna (nr 215) w Toruniu odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu monitorowania i ewaluacji zadań publicznych niezbędne do przygotowania i wypełnienia sprawozdania w generatorze organizowane przez Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu.
data dodania: 2017.11.29
Laureatki konkursu
Laureatki konkursu
Trzy uczennice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie: Angelika Zielińska, Izabella Sonnenfeld i Kamila Tyburska reprezentowały "Jagiellończyka" w etapie gminnym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy pożarom" w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Łasinie i zgarnęły trzy pierwsze miejsca! Gratulujemy!!!
data dodania: 2017.11.28
Wykład w „Jagiellończyku”
Wykład w „Jagiellończyku”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie rozpoczął cykl spotkań otwartych dla wszystkich mieszkańców Łasina i okolic. Pierwsze spotkanie poświęcone było postaci pułkownika Zbigniewa Dębskiego.
data dodania: 2017.11.28
„Spotkanie kujawsko-pomorskich NGO”
„Spotkanie kujawsko-pomorskich NGO”
Dnia 5 grudnia br. w Międzynarodowym Instytucie Młodzieży przy ul. Łokietka 3 w Toruniu, w godzinach 11-15, odbędzie się spotkanie kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych, na którym zostaną ogłoszone wyniki IV edycji certyfikacji „Organizacja sprawdzona”.
data dodania: 2017.11.28
Powiatowy Turniej Ekologiczny - Finał
Powiatowy Turniej Ekologiczny - Finał
XI Powiatowy Turniej Ekologiczny za nami. W finale, który odbył się tradycyjnie w Szkole Podstawowej nr 18 im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu udział wzięło ponad 100 przedstawicieli szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu grudziądzkiego i z Grudziądza. Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród i upominków laureatom i wszystkim uczestnikom Turnieju odbędzie się 8 grudnia 2017 roku o godzinie 13.30 w sali posiedzeń nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1.
data dodania: 2017.11.24
Zaproszenie na XXIV sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego
Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego zaprasza na posiedzenie XXIV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu
data dodania: 2017.11.23
„Poradnia NGO”
„Poradnia NGO”
Dnia 27 listopada br. w godzinach 16:00-18:00 przy ul. Bydgoskiej 58 (Punkt Poradnictwa na rogu Bydgoskiej i Klonowica) w Toruniu odbędzie się bezpłatne poradnictwo z zakresu tworzenia, realizacji i sprawozdawczości projektów.
data dodania: 2017.11.23
Bezpłatna mammografia
Bezpłatna mammografia
Z bezpłatnych badań skorzystać mogą panie w wieku 50 – 69 lat, które nie są leczone onkologicznie, w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanej mammografii lub otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie (rak piersi wśród członków rodziny, mutacje w genach BRCA i BRCA 2) i nie miały wykonanych badań w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
data dodania: 2017.11.23
Zachęcamy do wykonania bezpłatnych badań!
Zachęcamy do wykonania bezpłatnych badań!
Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko - Pomorskim
data dodania: 2017.11.23
Zaproszenie na spotkanie dot. pieczy zastępczej
Zaproszenie na spotkanie dot. pieczy zastępczej
Starosta Grudziądzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu serdecznie zapraszają na spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.
data dodania: 2017.11.23
58 obrady Zarządu
58 obrady Zarządu
Podczas wczorajszego (20 listopada br.) posiedzenia Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 i rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
data dodania: 2017.11.21