Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 16 Stycznia 2018

Imieniny

Marcela, Włodzimierza, Waldemara

Menu

Nawigacja

  • Podstawowe informacje   /  

Odnosniki

XXIV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego
XXIV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego
Na wczorajszej (29 listopada 2017 r.) sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego Radni Powiatu wysłuchali informacji dotyczących działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie, pracy Powiatowego Zarządu Dróg oraz zasady zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018 oraz oświadczeń majątkowych pracowników Starostwa Powiatowego i kierowników jednostek podległych Staroście za 2016 r. Ponadto przedstawiono informację Przewodniczący Rady dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu Grudziądzkiego za 2016 rok i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.
data dodania: 2017.11.30
„Przygotowanie sprawozdania z realizacji zadania publicznego – szkolenie”
Dnia 29 listopada br. w godzinach 09:00 – 15:00 przy pl. Teatralnym 2, sala sesyjna (nr 215) w Toruniu odbędzie się bezpłatne szkolenie z zakresu monitorowania i ewaluacji zadań publicznych niezbędne do przygotowania i wypełnienia sprawozdania w generatorze organizowane przez Toruńskie Stowarzyszenie Aktywności Społecznej (TSAS) oraz Urząd Marszałkowski w Toruniu.
data dodania: 2017.11.29
Laureatki konkursu
Laureatki konkursu
Trzy uczennice z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie: Angelika Zielińska, Izabella Sonnenfeld i Kamila Tyburska reprezentowały "Jagiellończyka" w etapie gminnym Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego "Zapobiegajmy pożarom" w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Łasinie i zgarnęły trzy pierwsze miejsca! Gratulujemy!!!
data dodania: 2017.11.28
Wykład w „Jagiellończyku”
Wykład w „Jagiellończyku”
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie rozpoczął cykl spotkań otwartych dla wszystkich mieszkańców Łasina i okolic. Pierwsze spotkanie poświęcone było postaci pułkownika Zbigniewa Dębskiego.
data dodania: 2017.11.28
„Spotkanie kujawsko-pomorskich NGO”
„Spotkanie kujawsko-pomorskich NGO”
Dnia 5 grudnia br. w Międzynarodowym Instytucie Młodzieży przy ul. Łokietka 3 w Toruniu, w godzinach 11-15, odbędzie się spotkanie kujawsko-pomorskich organizacji pozarządowych, na którym zostaną ogłoszone wyniki IV edycji certyfikacji „Organizacja sprawdzona”.
data dodania: 2017.11.28
Powiatowy Turniej Ekologiczny - Finał
Powiatowy Turniej Ekologiczny - Finał
XI Powiatowy Turniej Ekologiczny za nami. W finale, który odbył się tradycyjnie w Szkole Podstawowej nr 18 im. Bohaterów Westerplatte w Grudziądzu udział wzięło ponad 100 przedstawicieli szkół podstawowych i gimnazjów z terenu powiatu grudziądzkiego i z Grudziądza. Uroczyste podsumowanie oraz wręczenie nagród i upominków laureatom i wszystkim uczestnikom Turnieju odbędzie się 8 grudnia 2017 roku o godzinie 13.30 w sali posiedzeń nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, ul. Małomłyńska 1.
data dodania: 2017.11.24
Zaproszenie na XXIV sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego
Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego zaprasza na posiedzenie XXIV Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, które odbędzie się w dniu 29 listopada 2017 r. o godz. 11.00 w sali nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu
data dodania: 2017.11.23
„Poradnia NGO”
„Poradnia NGO”
Dnia 27 listopada br. w godzinach 16:00-18:00 przy ul. Bydgoskiej 58 (Punkt Poradnictwa na rogu Bydgoskiej i Klonowica) w Toruniu odbędzie się bezpłatne poradnictwo z zakresu tworzenia, realizacji i sprawozdawczości projektów.
data dodania: 2017.11.23
Bezpłatna mammografia
Bezpłatna mammografia
Z bezpłatnych badań skorzystać mogą panie w wieku 50 – 69 lat, które nie są leczone onkologicznie, w ciągu ostatnich dwóch lat nie miały wykonanej mammografii lub otrzymały odpowiednie pisemne wskazanie (rak piersi wśród członków rodziny, mutacje w genach BRCA i BRCA 2) i nie miały wykonanych badań w ciągu ostatnich 12 miesięcy.
data dodania: 2017.11.23
Zachęcamy do wykonania bezpłatnych badań!
Zachęcamy do wykonania bezpłatnych badań!
Program Wykrywania Zakażeń WZW B i C w Województwie Kujawsko - Pomorskim
data dodania: 2017.11.23
Zaproszenie na spotkanie dot. pieczy zastępczej
Zaproszenie na spotkanie dot. pieczy zastępczej
Starosta Grudziądzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu serdecznie zapraszają na spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci.
data dodania: 2017.11.23
58 obrady Zarządu
58 obrady Zarządu
Podczas wczorajszego (20 listopada br.) posiedzenia Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwałę w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2017 i rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
data dodania: 2017.11.21
Piłka ręczna chłopców
Piłka ręczna chłopców
Niezwykle wyrównana walka o pierwsze miejsce rozegrała się pomiędzy Szkołą Podstawową z Radzynia Chełmińskiego i Gruty.
data dodania: 2017.11.21
GIS – ostrzeżenie publiczne
GIS – ostrzeżenie publiczne
W produkcie smoczki kauczukowe, numer katalogowy 23/103, numer serii CODE 0170614 (kod EAN 5903407231037) wyprodukowane dla Canpol Sp. z o.o. SKA stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu migracji substancji zdolnych do tworzenia N-nitrozoamin ze smoczków kauczukowych.
data dodania: 2017.11.21
Spotkanie informacyjne „Twój start w biznesie”
Spotkanie informacyjne  „Twój start w biznesie”
Dnia 30 listopada 2017 r. w godz. 9:00-12:00 w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Grudziądzu (ul. Waryńskiego 4, sala B-25) odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące możliwości dofinansowania z Funduszy Europejskich dla osób, które planują rozpocząć działalność gospodarczą.
data dodania: 2017.11.21
„Przedsiębiorco odbierz list z ZUS-u”
„Przedsiębiorco odbierz list z ZUS-u”
Przypominamy, iż od 1 stycznia 2018 r. obecne rachunki dla wpłat składek zostaną zlikwidowane, dlatego też każdy przedsiębiorca otrzymał swój własny numer rachunku składkowego (NRS) wysłany listowanie wraz z uzasadnieniem wprowadzanych zmian.
data dodania: 2017.11.21
Konsultacje Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego na rok 2018 zakończone.
Zakończyły się konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018.
data dodania: 2017.11.20
Uchwały dot. realizacji zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej.
Uchwała dot. realizacji zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2018 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej oraz zwiększania świadomości prawnej społeczeństwa.
data dodania: 2017.11.20
Mini piłka ręczna chłopców
Mini piłka ręczna chłopców
14 listopada br. w hali sportowej w Grucie odbyły się Powiatowe Igrzyska Dzieci w mini piłce ręcznej chłopców.
data dodania: 2017.11.20
Komisja Statutowa
Uchwałą Nr XXIII/30/2017 Rady Powiatu Grudziądzkiego z dn. 27 września 2017 r. powołano doraźną Komisję Statutową Rady Powiatu Grudziądzkiego, której zadaniem jest analiza obowiązującego Statutu Powiatu oraz opracowanie zmian z uwzględnieniem Ustawy o samorządzie powiatowym z czerwca 1998 r. (z późniejszymi zmianami )oraz uwag i wniosków zgłaszanych przez radnych i Komisje Rady Powiatu.
data dodania: 2017.11.17