Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 1 Czerwca 2020

Imieniny

Jakuba, Justyny, Konrada

Menu

Nawigacja

  • Podstawowe informacje   /  

Odnosniki

„Program wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje, że Uchwałą nr 31/3/2020 z dnia 21.01.2020 r. Zarządu Powiatu Grudziądzkiego, został wyznaczony termin składania wniosków  o dofinansowanie ze środków PFRON do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych.

data dodania: 2020.01.24
OGÓLNOPOLSKI KONKURS GRANTOWY „TRADYCYJNY SAD”

Do udziału w trzeciej edycji projektu edukacyjnego zaprasza Fundacja Banku Ochrony Środowiska we współpracy z Polską Akademią Nauk adresatami są uczniowie i nauczyciele ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych.

 

data dodania: 2020.01.24
Zaproszenie na sesje Rady Powiatu
Zaproszenie na sesje Rady Powiatu

W dniu 29 stycznia 2020 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się XIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

data dodania: 2020.01.22
OGŁOSZENIE O NABORZE KANDYDATÓW NA CZŁONKÓW KOMISJI KONKURSOWYCH DO OPINIOWANIA ZŁOŻONYCH OFERT W OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH W ROKU 2020

Na podstawie art. 15 ust 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego zaprasza do wskazywania osób zwanych dalej kandydatami, na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020

 

data dodania: 2020.01.21
31 posiedzenie Zarządu

Podczas dzisiejszych (21 stycznia br.) obrad Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podjął 4 uchwały m.in. w sprawach: udzielenia pełnomocnictwa kierownikowi Powiatowego Zarządu Dróg w Grudziądzu oraz ogłoszenia naboru kandydatów na członków komisji konkursowych do opiniowania złożonych ofert w otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w roku 2020.

data dodania: 2020.01.21
Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich 2020

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, prowadzone w formie Mobilnych Punktów Informacyjnych.

 

data dodania: 2020.01.20
Omówiono ważne tematy
Omówiono ważne tematy

W sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbyło się spotkanie dotyczące rozprzestrzeniania się choroby ASF, czyli Afrykańskiego Pomoru Świń oraz zagrożeń związanych z "ptasią grypą".

data dodania: 2020.01.17
Kolejne spotkania pod siatką
Kolejne spotkania pod siatką

Ogromne brawa należą się siatkarzom ze Świecia nad Osą. To oni wczoraj (15 stycznia br.) odebrali złote medale i puchar. Wicemistrzami powiatu zostali panowie ze SP w Wydrznie. Ostatnie miejsce na pudle przypadło ekipie z Mokrego. Dalsze miejsca zajęli zawodnicy z Rogóźna i z Gruty. W załączniku wyniki meczów.

data dodania: 2020.01.17
Siatkarki
Siatkarki

Wczorajsza (14 styczeń br.) rywalizacja pod siatką w hali przy Szkole Podstawowej w Łasinie była naprawdę zacięta. W mistrzostwach powiatu dziewcząt Igrzysk Młodzieży Szkolnej wzięło udział pięć drużyn.

data dodania: 2020.01.15
Informacja dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON
Informacja dla osób niepełnosprawnych ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że od dnia 01.01.2020 r. osoby niepełnosprawne ubiegające się o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach niektórych zadań z zakresu rehabilitacji społecznej realizowanych przez powiat, mogą skorzystać z elektronicznej formy złożenia wniosku.

data dodania: 2020.01.14
BEZPŁATNE SPOTKANIA INFORMACYJNE

Lokalny Punkt Funduszy Europejskich w Grudziądzu zaprasza na bezpłatne potkania informacyjne w Grudziądzu 15.01.2020 oraz Golubiu-Dobrzyniu 16.01.2020 „Dobry czas na lepsze jutro”.

data dodania: 2020.01.14
Zmiana dyżuru Powiatowego Rzecznika Konsumentów

Od dnia 13 stycznia 2020 r. dyżur Powiatowego Rzecznika Konsumentów odbywać się będzie w poniedziałki w godzinach 9:00-14:00
w pokoju nr 216.

data dodania: 2020.01.14
Zaproszenie
Zaproszenie

Uprzejmie zapraszamy mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego oraz miasta Grudziądza do uczestnictwa w uroczystych obchodach 100. Rocznicy Powrotu Regionu Grudziądzkiego w Granice Rzeczpospolitej, które odbędą się 23 stycznia.

data dodania: 2020.01.13
Mini siatkówka
Mini siatkówka

Zawody naszych najmłodszych uczestników międzygminnej rywalizacji sportowej szkół z terenu powiatu grudziądzkiego dostarczyły wiele emocji. 9 stycznia br. hala sportowa w Świeciu nad Osą po raz pierwszy w historii rozgrywek powiatowych zgromadziła po sześć drużyn dziewcząt i chłopców, czyli 120 zawodników.

data dodania: 2020.01.10
Projekt „Aktywna Mama, aktywny Tata”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu rozpocznie
z dniem 09.01.2020 r. realizację drugiej tury działań przewidzianych  w harmonogramie projektu „Aktywna Mama, aktywny Tata”
w ramach RPO WK-P na lata 2014-2020  Osi Priorytetowej 8 Aktywni na rynku pracy, Działanie 8.4 Godzenie życia zawodowego i rodzinnego, Poddziałanie 8.4.1 Wsparcie zatrudnienia osób pełniących funkcje opiekuńcze.

 

data dodania: 2020.01.08
Uwaga - ostrzeżenie o oblodzeniu!
Uwaga - ostrzeżenie o oblodzeniu!

Ostrzeżenie meteorologiczne o oblodzeniu !

Od godz. 16:00 dnia 04.01.2020 do godz. 07:00 dnia 05.01.2020 prognozuje się zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach deszczu, deszczu ze śniegiem lub mokrego śniegu. Temperatura minimalna około -2°C, temperatura minimalna gruntu około -3°C. Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 90%

 

data dodania: 2020.01.04
„PROGRAM WYRÓWNYWANIA RÓŻNIC MIĘDZY REGIONAMI III”

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie w Grudziądzu informuje, iż po uchwaleniu przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwały w sprawie przystąpienia Powiatu Grudziądzkiego do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” będzie możliwości ubiegania się w 2020 r. o dofinansowanie ze środków PFRON do realizacji projektów na rzecz osób niepełnosprawnych w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”. Termin składania wniosków zostanie podany w późniejszym czasie.

data dodania: 2020.01.03
Zasady udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz nieodpłatnej mediacji w roku 2020

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Osobie uprawnionej, o której mowa powyżej udziela się nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osobiście, z wyłączeniem środków porozumiewania się na odległość.

data dodania: 2020.01.02
Zaproszenie do konkursu
Zaproszenie do konkursu

Fundacja Chlorofil zaprasza uczniów klas 3 – 7 szkół podstawowych do udziału w VI edycji ogólnopolskiego  konkursu „Mistrz Recyklingu Maks porządkuje odpady”, który rozpoczyna się 15 stycznia 2020 roku. Jego tematem są odpady, a dotyczy prawidłowego odzysku i recyklingu urządzeń RTV i AGD.

Patronami są Kuratoria i Kuratorzy województw lubuskiego, świętokrzyskiego i podkarpackiego.

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://chlorofil.com.pl/2019/12/02/ekokoncepcja-urzadzen-technicznych-jest-kluczem-do-przyszlosci/.

data dodania: 2020.01.01
Nabór do komisji konkursowych

Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w związku z organizacją otwartych konkursów ofert na zadania publiczne realizowane w 2019 roku zaprasza przedstawicieli organizacji pozarządowych do pracy w komisjach konkursowych.

 

data dodania: 2020.01.01