Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Wtorek 18 Września 2018

Imieniny

Ireny, Stefanii, Irmy

Menu

Nawigacja

  • Podstawowe informacje   /  

Odnosniki

WIELKA ZBIÓRKA KRWI

Dnia 21 czerwca br. w godz. 9:00-17:00 odbędzie się VI Wielka Akcja Poboru  Krwi pod hasłem „Twoja krew – Moje życie” dla dzieci poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, a w szczególności dla rocznego Marcelka zmagającego się z silną białaczką.

data dodania: 2018.06.08
Festyn Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego
-

Dnia 26 maja br. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zorganizowało w Ośrodku Wypoczynkowym „Delfin” w Białym Borze Festyn  Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego, który przypada na dzień 30 maja. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął, jak co roku, Starosta Grudziądzki.

data dodania: 2018.06.07
Odznaczeni Krzyżami Zasługi
-

Z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego Starosta Grudziądzki p. Edmund Korgol  wystąpił do Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o odznaczenia za wieloletnią działalność na rzecz rozwoju samorządu terytorialnego. Wnioski zostały zaakceptowane.

data dodania: 2018.06.07
XXVII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego
-

Podczas kolejnej sesji (30 maja br.)  radni głosowali nad zmianami budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 – 2022. 

data dodania: 2018.06.04
Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych
-

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż

data dodania: 2018.06.04
Targi pracy dla osób niepełnosprawnych
-

W dniu 06 czerwca 2018r. Kujawsko-Pomorski Oddział PFRON wraz z ZUS Oddział Toruń organizuje „Targi Pracy i Edukacji – osoba niepełnosprawna na rynku pracy i na uczelni”.

data dodania: 2018.06.04
Sprawozdanie

Dnia 30 maja  2018 r. Radni Rady Powiatu Grudziądzkiego przyjęli przedłożone przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego

data dodania: 2018.05.30
68 posiedzenie Zarządu
-

Podczas dzisiejszych (30 maja br.) obrad Zarząd Powiatu Grudziądzkiego podjął 12 uchwał

data dodania: 2018.05.30
Tętniące serca pól - podsumowanie
-

Konkursem w Zespole Szkół i Placówek nr 1 w Świeciu nad Osą podsumowano XII Powiatowe Warsztaty Ekologiczne, odbywające się pod hasłem "Tętniące serca pól". Ich program w dużej części dotyczył znaczenia śródpolnych zadrzewień, zakrzaczeń i oczek wodnych dla środowiska przyrodniczego krajobrazu rolniczego.

data dodania: 2018.05.29
Ostra rywalizacja
-

W tegorocznych trójboju i czwórboju lekkoatletycznym Igrzysk Dzieci i Młodzieży Szkolnej (dnia 21 maja br.) wzięły udziały wszystkie gminy z terenu powiatu Grudziądzkiego. W zawodach uczestniczyło 130 młodych sportowców.

data dodania: 2018.05.29
Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem

Ostrzeżenie meteorologiczne o burzach z gradem  w dniu 25.05.2018r.

data dodania: 2018.05.25
Mistrzostwa lekkoatletyczne
-

Dnia 22 maja br. na stadionie Olimpii Grudziądz zawodnicy i zawodniczki rywalizowali w indywidualnych i zespołowych mistrzostwach powiatu grudziądzkiego w lekkiejatletyce. W konkurencjach biegowych rozegrano biegi na 100, 300 oraz 800 (dziewczęta) i 1500 (chłopcy) metrów, w konkurencjach technicznych – skoku wzwyż i dal, pchnięciu kulką, rzucie oszczepem i dyskiem.

data dodania: 2018.05.25
Konsultacje społeczne w sprawie Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie
-

Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu zaprasza mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego oraz organizacje pozarządowe działające na terenie Powiatu do zgłaszania uwag, wniosków i propozycji do projektu „Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Powiecie Grudziądzkim na lata 2018-2022” w ramach konsultacji społecznych.

data dodania: 2018.05.23
Dofinansowania dla Studentów

Powiatowe Centrum Pomoc Rodzinie przypomina o trwającym naborze wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową w terminie 01.04.2018 r. – 30.08.2018 r. oraz Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 

data dodania: 2018.05.23
Fundusz pożyczkowy
-

Polska Fundacja Przedsiębiorczości Subregionalnego Funduszu Pożyczkowego otworzyła 16 maja br. nowy oddział w Toruniu. Fundusz wspiera małe i średnie przedsiębiorstwa oferując pomoc finansową i szkoleniowo – doradczą. 

data dodania: 2018.05.21
67 posiedzenie Zarządu
-

Dnia 16 maja br. odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu Grudziądzkiego

data dodania: 2018.05.21
Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego
-

Zaproszenie na XXVII Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego, która odbędzie się dnia 30 maja 2018 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej nr 1 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu

data dodania: 2018.05.18
Święto strażaków
-

12 maja br.  na Rynku w Grudziądzu swoje święto obchodzili strażacy z Grudziądza i jednostek OSP z całego powiatu.

data dodania: 2018.05.17
Sadzenie lasu
-

W dniu 15 maja br. na terenie leśnictwa Łunawy odbyło się symboliczne sadzenie 100 drzew mające upamiętnić 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości

data dodania: 2018.05.17
100 lat Niepodległej
-

14 maja br. w Toruniu na placu przed Urzędem Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego, odbyła się uroczysta inauguracja obchodów 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.

data dodania: 2018.05.17