Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 1 Czerwca 2020

Imieniny

Jakuba, Justyny, Konrada

Menu

Nawigacja

  • Podstawowe informacje   /  

Odnosniki

XIII Powiatowy Turniej Ekologiczny
XIII Powiatowy Turniej Ekologiczny

W czwartek, 21 listopada w Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziądzu odbył się XIII Powiatowy Turniej Ekologiczny. Wzięło w nim udział ponad 100 uczniów szkół podstawowych z terenu powiatu grudziądzkiego i miasta Grudziądza.

data dodania: 2019.11.25
Zaproszenie na sesje Rady Powiatu

W dniu 27 listopada 2019 r. o godz. 10.00 w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Łasinie odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

data dodania: 2019.11.21
Korytarz życia i jazda na suwak

5 listopada br., Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę Prawo o ruchu drogowym, która wprowadza obowiązek tworzenia korytarza życia w przypadku wystąpienia zdarzenia drogowego i jazdy na suwak zapewniająca płynny ruch na drogach.

data dodania: 2019.11.20
„Biała Sobota” bezpłatne badania oraz konsultacje ze specjalistami
„Biała Sobota” bezpłatne badania oraz konsultacje ze specjalistami

Dnia 16.11.2019 r. w godzinach od 9.00 do 13.00 w Regionalnym Szpitalu Specjalistycznym im. dr. Wł. Biegańskiego w Grudziądzu przeprowadzone zostaną bezpłatne badania oraz konsultacje ze specjalistami pn. „Biała Sobota”.

 

data dodania: 2019.11.13
Nowy radiowóz
Nowy radiowóz

Wczoraj policjanci pracujący na terenie powiatu grudziądzkiego, a w szczególności w gminie Grudziądz i w gminie Rogóźno otrzymali nowy samochód. Kluczyki do auta odebrał asp. szt. Maciej Kaczerzewski, szef rewiru dzielnicowych powiatu grudziądzkiego. Nowy pojazd został zakupiony dzięki finansowemu wsparciu władz samorządowych, również Powiatu Grudziądzkiemu.

 

data dodania: 2019.11.13
Konsultacje Rocznego Programu Współpracy Powiatu Grudziądzkiego na rok 2020 zakończone.

Zakończyły się konsultacje projektu Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

 

data dodania: 2019.11.13
Bezpłatne badanie mammograficzne

LUX MED zaprasza Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi

data dodania: 2019.11.13
Zaproszenie na bezpłatne szkolenie

Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy organizuje bezpłatne szkolenie pn.: „Jak założyć żłobek. Misja, wizja i biznes”. Spotkanie jest organizowane w ramach projektu „Dobre praktyki opieki nad dziećmi do lat 3 wsparciem dla pracujących rodziców”.

 

data dodania: 2019.11.13
XIII Powiatowy Turniej Ekologiczny
XIII Powiatowy Turniej Ekologiczny

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu zaprasza uczniów na kolejny, już XIII Powiatowy Turniej Ekologiczny, który odbędzie się w czwartek, 21 listopada 2019 roku w Szkole Podstawowej nr 18 w Grudziądzu. Regulamin Turnieju w załączniku.

data dodania: 2019.11.12
Szczypiorniści na medal
Szczypiorniści na medal

Cóż to były za emocje. Niezwykle wyrównany poziom gry. 7 listopada br. cztery drużyny zmierzyły się w walce o "Mistrzostwo Powiatu Grudziądzkiego". Po rozegranych meczach w systemie "każdy z każdym" trzy ekipy uzyskały po 6 punktów.

data dodania: 2019.11.12
Mini piłka ręczna dziewcząt
Mini piłka ręczna dziewcząt

W ubiegłą środę w hali sportowej w Grucie nasze najmłodsze szczypiornistki walczyły o tytuł "Mistrza Powiatu Grudziądzkiego". W rywalizacji uczestniczyło 6 drużyn.

data dodania: 2019.11.08
25 posiedzenie Zarządu
25 posiedzenie Zarządu

Dzisiaj (6 listopada br.) Zarząd Powiatu Grudziądzkiego przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019 r., w sprawie zatwierdzenia wyniku przetargu oraz w sprawie wyrażenia zgody na zbycie materiałów odzyskanych z rozbiórki drogi powiatowej numer 1378C Grudziądz – Gać.

data dodania: 2019.11.06
Piłka ręczna

Do pobrania są już wyniki Igrzysk młodzieży szkolnej w piłce ręcznej dziewcząt i chłopców
w ramach Międzygminnego Współzawodnictwa Sportowego szkół z terenu
Powiatu Grudziądzkiego w roku szkolnym 2019/2020 (Gruta, 29.10.2019)

data dodania: 2019.11.05
Mobilne Punkty Informacyjne Funduszy Europejskich

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu zapraszają na bezpłatne konsultacje dotyczące możliwości wsparcia w ramach Funduszy Europejskich, prowadzone w formie Mobilnych Punktów Informacyjnych.

 

data dodania: 2019.10.29
Bezpłatne badanie mammograficzne
Bezpłatne badanie mammograficzne

LUX MED zaprasza Panie w wieku 50-69 lat, które są ubezpieczone, nie są leczone z powodu raka piersi a także:

- nie miały wykonanej mammografii w ramach Programu w ciągu ostatnich 24 miesięcy

- lub są w grupie ryzyka i w roku poprzedzającym otrzymały pisemne wskazanie do wykonania ponownej mammografii po upływie 12 miesięcy

 

data dodania: 2019.10.25
Wielka Akcja Poboru Krwi "8 Dar Serca Służb Mundurowych"
Wielka Akcja Poboru Krwi "8 Dar Serca Służb Mundurowych"

Wczoraj jako współorganizatorzy przedsięwzięcia na grudziądzkiej Marinie podsumowaliśmy zbiórkę krwi zorganizowaną przez ratownika medycznego Krzysztofa Misiewicza i Jednostkę Wojskową 1109 8 batalion Walki Radioelektronicznej.

data dodania: 2019.10.25
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej

W dniu 23 października 2019 r. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego uchwałą Nr 24/68/2019 ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego Powiatu Grudziądzkiego w roku 2020 z zakresu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej.

 

data dodania: 2019.10.25
Trwa promocja pieczy zastępczej w powiecie
Trwa promocja pieczy zastępczej w powiecie

We wtorek, 22 października br., w sali kolumnowej Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie odbyło się kolejne spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2”. Projekt ten jest realizowany w ramach Osi priorytetowej 9 Solidarne społeczeństwo, Działanie 9.3 Rozwój usług zdrowotnych i społecznych, Poddziałanie 9.3.2 Rozwój usług społecznych, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

data dodania: 2019.10.23
XXI edycja Nagrody im. profesora Aleksandra Gieysztora

Nagroda im. prof. A. Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Kronenberga za wybitne osiągnięcia w następujących dziedzinach: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalenie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce.

 

data dodania: 2019.10.22
XX Forum NGO

„Twoje działanie ma znaczenie” – to hasło przewodnie tegorocznego XX Forum Organizacji Pozarządowych Województwa Kujawsko – Pomorskiego organizowanego przez Fundację Ari Ari i Fundację Stabilo.

data dodania: 2019.10.22