Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 22 Września 2019

Imieniny

Joachima, Maurycego, Darii

Menu

Nawigacja

  • Podstawowe informacje   /  

Odnosniki

Ostrzeżenie meteorologiczne o prognozowanym spadku temperatury
-

UWAGA: nocą od 15.04.2019 do 16.04 2019 mogą wystąpić przymrozki. Przy gruncie nawet -4 st.C.

data dodania: 2019.04.14
Konferencja
-

Wczoraj w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu odbyło się spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, zorganizowane przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina w Centrum 2”

data dodania: 2019.04.12
Ostrzeżenie meteorologiczne o prognozowanym spadku temperatury

Prognozuje się spadek temperatury do -4 stopni Celsjusza, lokalnie przy gruncie do -7 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 6 stopni Celsjusza do 8 stopni Celsjusza od godz. 20:00 dnia 11.04.2019 do godz. 08:00 dnia 13.04.2019,

data dodania: 2019.04.11
Konkurs fotograficzny Wojewody Kujawsko-Pomorskiego

Do dnia 6 maja br. poprzez stronę: http://konkursfoto.bydgoszcz.uw.gov.pl/ można przesyłać prace fotograficzne (nie więcej niż 15 prac) by wziąć udział w konkursie fotograficzny pn. „Przyroda województwa kujawsko-pomorskiego”.

data dodania: 2019.04.10
Ostrzeżenie meteorologiczne o prognozowanym spadku temperatury

Prognozuje się spadek temperatury do -5 stopni Celsjusza, lokalnie przy gruncie do -7 stopni Celsjusza. Temperatura maksymalna w ciągu dnia od 7 stopni Celsjusza do 8 stopni Celsjusza od godz. 22:00 dnia 09.04.2019 do godz. 08:00 dnia 11.04.2019,

 

data dodania: 2019.04.09
Bezpłatna mammografia
-

LUX MED Diagnostyka ponownie zachęca panie do profilaktyki związanej z rakiem piersi, gdyż jest to najczęściej występujący nowotwór złośliwy wśród Polek i zaprasza panie na bezpłatne badanie umożliwiające wczesne wykrycie tej choroby.

data dodania: 2019.04.09
Zapraszamy na kiermasz świąteczny

Zapraszamy na kiermasz świąteczny, który odbędzie się 12 kwietnia w sali sesyjnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu. Uczestnicy Warsztatów Terapii Zajęciowej Grucie przedstawią swoje pięknie wykonane rękodzieła o tematyce Świąt Wielkanocnych.

data dodania: 2019.04.09
Wojewódzkie przełaje
-

5 kwietnia we Włocławku reprezentacja Powiatu Grudziądzkiego wzięła udział w finale wojewódzkim drużynowych biegów przełajowych. W Igrzyskach Dzieci (kategoria wiekowa 2008 i młodsi) pobiegła ekipa chłopców ze SP w Mokrem.

data dodania: 2019.04.09
Zaproszenie na spotkanie
Zaproszenie na spotkanie

Punkt kontaktowy „Europa dla obywateli” zaprasza na bezpłatne spotkanie informacyjne o programie. Zaproszenie kierowane jest do przedstawicieli NGO, samorządów oraz organizacji i instytucji działających na płaszczyźnie społeczeństwa obywatelskiego i pamięci europejskiej.

data dodania: 2019.04.09
Mobilne Punkty Informacyjne

Specjaliści Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich w Grudziądzu  zapraszają przedsiębiorców, organizacje pozarządowe, przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego osoby fizyczne oraz  osoby zainteresowane  pozyskaniem dofinansowania z Funduszy Europejskich na bezpłatne konsultacje prowadzone w formie  Mobilnych  Punktów Informacyjnych.

data dodania: 2019.04.08
ZMIANA GODZIN ŚWIADCZENIA NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ ORAZ NIEODPŁATNEGO PORADNICTWA OBYWATELSKIEGO W PUNKCIE MOBILNYM PROWADZONYM PRZEZ ORGANIZACJĘ POZARZĄDOWĄ

Do Starosty Grudziądzkiego wpłynęły wnioski o zmianę godzin świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego z czterech gmin powiatu grudziądzkiego. Burmistrzowie oraz wójtowie wskazali na zainteresowanie mieszkańców gmin poradami prawnymi świadczonymi w godzinach popołudniowych.

data dodania: 2019.04.08
Zaproszenie na spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej

Starosta Grudziądzki i Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu serdecznie zapraszają
na spotkanie dotyczące rozwoju rodzinnych form pieczy zastępczej oraz placówek opiekuńczo-wychowawczych do 14 dzieci, organizowane w ramach projektu partnerskiego pn. „Rodzina
w Centrum 2”

data dodania: 2019.04.03
Informacja o podziale środków PFRON na 2019 r.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu informuje, że w dniu 27.03.2019 r. na  posiedzeniu sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego podjęto uchwałę określającą rodzaje zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2019 r. 

data dodania: 2019.04.03
Za nami kolejne zawody
-

Indywidualne i Zespołowe Biegi Przełajowe dla dzieci i młodzieży z powiatu grudziądzkiego odbyły się 28 marca w Świeciu nad osą.

data dodania: 2019.04.02
VIII posiedzenie Zarządu Powiatu
-

Na kolejnym posiedzeniu (27 marca br.) Zarząd przyjął uchwały w sprawach: zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019

data dodania: 2019.03.29
WYNIKI OTWARTYCH KONKURSÓW OFERT Z ZAKRESU „KULTURY, SZTUKI, OCHRONY DÓBR KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO” ORAZ „WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ”

27 marca br. Zarząd Powiatu Grudziądzkiego rozdysponował fundusze na wsparcie organizacji pozarządowych realizujących przedsięwzięcia kulturalne i sportowe w naszym regionie. Dotacje na łączną kwotę 28.300,00 zł otrzyma dziewięć ngo-sów, które zrealizują w sumie 12 zadań publicznych.

data dodania: 2019.03.28
V sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego
-

Na ostatniej sesji (27 marca br.) Radni głosowali nad uchwałami zmieniającymi: Wieloletnią Prognozę finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 – 2022 i powołania komisji stałych Rady Powiatu, ich składu osobowego oraz zakresu działania, a także w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019.

data dodania: 2019.03.28
Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze

W dniu 26.03.2019 od godz. 13:50 dnia do godz. 19:00 występować będzie  silny wiatr, przewiduje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 80 km/h z północno-zachodni,

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%.

data dodania: 2019.03.26
Obiekt będzie bawił i uczył
-

Wczoraj w Jednostce  Ratowniczo-Gaśniczej nr 2 w Grudziądzu zostało otwarte multimedialne i interaktywne Centrum Edukacji Przeciwpożarowej „Ognik”

data dodania: 2019.03.26
„Rodzynki z Pozarządówki” – XII edycja
-

Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepsze inicjatywy społeczne realizowane przez organizacje pozarządowe, o nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

data dodania: 2019.03.25