Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 3 Sierpnia 2020

Imieniny

Lidii, Augusta, Nikodema

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Rada Powiatu w pełnym składzie

Ostatnia przed wakacjami, XIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego odbyła się wczoraj w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu.

 
Wśród ponad trzydziestu punktów porządku obrad sesji Rady Powiatu znalazła się uchwała w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu. Kazimierza Kowalkowskiego zastąpił Adam Olejnik z tej samej listy, uzyskał on  kolejno największą liczbę głosów i nie utracił prawa wybieralności. Za jego kandydaturą głosowało 6 radnych, trzech radnych było przeciw, a 5 wstrzymało się od głosu.
Adam Olejnik ma 45 lat i obecnie pełni funkcję dyrektora Szkoły Podstawowej w Radzyniu Chełmińskim. Nowo zaprzysiężony radny z samorządem terytorialnym związany jest od 1991 roku. Zasiadał w Radzie Miejskiej Radzynia Chełmińskiego, a w poprzedniej kadencji był przewodniczącym Rady Powiatu Grudziądzkiego.
Na posiedzeniu Rada jednogłośnie podjęła uchwały w sprawie m.in. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą–Miastem Grudziądz dotyczącego zapewnienia schronienia mieszkańcom Powiatu Grudziądzkiego w ramach interwencji kryzysowej oraz w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie i Grucie za 2007 rok. Radni byli również zgodni co do zawarcia przez powiat umowy współpracy z jednostkami samorządowymi z terenu województwa kujawsko-pomorskiego w sprawie przystąpienia i realizacji projektu „Wzmocnienie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim w roku szkolnym 2008/09” oraz zatwierdzenia projektu planu Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym na rok 2009.
Rada opowiedziała się także za przyjęciem programu naprawczego i nadaniem statutu całodobowej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Białochowie.
Bez dyskusji przegłosowano również uchwały dotyczące przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickich na prace konserwatorskie. Dofinansowaniem objęte zostaną parafie: p.w. św Anny w Radzyniu Chełmińskim (5 tyś zł), p.w. św. Bartłomieja w Szembruku (4,3 tyś zł), p.w. św. Katarzyny w Łasinie (10 tyś zł) oraz p.w. św. Kosmy i Damiana w Okoninie (3 tyś zł).
W dalszej części obrad radnym przedłożone zostały informacje o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białochowie i Wydrznie oraz Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

komentarze (0) (Rada Powiatu w pełnym składzie)

drukuj (Rada Powiatu w pełnym składzie)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2008-06-26
wyświetl galerię w Cooliris
  • Obrady XIII sesji
  • Nowy radny - Adam Olejnik
  • Ślubowanie nowego radnego
  • -

« wstecz