Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Z prac komisji

W środę, 8 października br. w sali nr 12 Starostwa Powiatowego w Grudziądzu na inauguracyjnym posiedzeniu zebrała się Komisja Bezpieczeństwa i Porządku. Dziesięciosobowe gremium obradujące pod przewodnictwem Starosty, Marka Szczepanowskiego, ma przede wszystkim zadanie dokonywania oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu oraz opiniowanie pracy powiatowych służb, inspekcji i straży.

 
Na wstępie posiedzenia Starosta wręczył akty powołania nowym członkom komisji. Otrzymali je: Wójt Gminy Świecie nad Osą, Ireneusz Maj, Przewodniczący Rady Powiatu Grudziądzkiego, Jerzy Wołoszyn oraz Burmistrz Miasta i Gminy Łasin, Franciszek Kawski. W skład komisji z mocy ustawy weszli: radni powiatu - Krzysztof Klonowski i Stefan Falkowski, przedstawiciele policji - Mirosław Elszkowski i Marek Mitura, prokuratury - Agnieszka Reniecka oraz straży pożarnej - Konrad Przybylak.
W dalszej części spotkania komisja określiła najważniejsze priorytety i kierunki działań na najbliższe miesiące oraz zajęła się wnioskiem do rządowego programu „Razem Bezpieczniej” – jest to program ograniczania przestępczości i zachowań aspołecznych. Celem projektu jest zredukowanie skali zjawisk oraz zachowań, które budzą powszechny sprzeciw i powodują w społeczeństwie poczucie zagrożenia.
Komisja rozważyła możliwość wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie projektu, co pozwoliłoby na stworzenie tzw. „Mapy Zagrożeń”. Inicjatywa ta przyczyniłaby się do skuteczniejszej koordynacji zadań służb oraz działań w zarządzaniu kryzysowym.

komentarze (0) (Z prac komisji)

drukuj (Z prac komisji)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 10.10.2008

« wstecz