Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Grudziądzkiego

Na wczorajszej -XIX- Sesji radni powiatu grudziądzkiego udzielili absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego. Za przyjęciem absolutorium głosowali wszyscy radni.

 
Po głosowaniu Starosta podziękował radnym za wyrozumiałość i merytoryczną dyskusję nad każdym projektem uchwały - Absolutorium to dla nas jako członków zarządu i załogi starostwa nie tylko matematyczne podejście do zagadnień budżetowych, ale przede wszystkim zobowiązanie do dalszej rzetelnej pracy – powiedział Starosta.
 
Zanim podjęto pierwszą uchwałę radni zapoznali się z roczną informacją dotyczącą działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grudziądzu oraz ze stanem bezpieczeństwa sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatów grodzkiego i ziemskiego w 2008 r. , zapoznali się również z oceną stanu sanitarnego i sytuacją epidemiologiczną powiatu ziemskiego oraz ze sprawozdaniem z ubiegłorocznej działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu.
Podczas posiedzenia głosowano za przyjęciem projektu systemowego Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie pn. „Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców Powiatu Grudziądzkiego” w 2009 r., radni zadecydowali również o przyjęciu zmian w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym i zwiększeniu o 6,9 % wynagrodzenia dla Starosty.

komentarze (0) (Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Grudziądzkiego )

drukuj (Sesja absolutoryjna Rady Powiatu Grudziądzkiego )

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 30.04.2009
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz