Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Współpraca samorządowców szansą rozwoju regionu

4 listopada br., po raz kolejny, obradowali radni powiatu grudziądzkiego. Posiedzenie zgromadziło samorządowców wszystkich szczebli samorządu terytorialnego – gminnego, powiatowego i województwa. Gośćmi obrad byli m.in. wiceprzewodniczący sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego- Ryszard Bober, radny sejmiku - Bogdan Lewandowski, wójt gminy Grudziądz- Jan Tesmer, wójt gminy Gruta - Stanisław Tarkowski oraz burmistrz Radzynia Chełmińskiego- Krzysztof Chodubski. Dyskusja koncentrowała się wokół najistotniejszych kwestii związanych z funkcjonowaniem i podniesieniem poziomu technicznego infrastruktury drogowej w regionie w kontekście dostępnych źródeł finansowania samorządów oraz absorpcji środków unijnych.

                      
Od wielu lat władze samorządowe powiatu grudziądzkiego przywiązują dużą wagę do realizacji zadań inwestycyjnych z zakresu drogownictwa. Środki wsparcia zarówno przedakcesyjnego, jak i poakcesyjnego, jakie powiat uzyskał na przestrzeni ostatnich lat nadal nie są współmierne do jego potrzeb. Wymagania stawiane samorządom ubiegającym się o unijne fundusze są zbyt mało elastyczne i skomplikowane. Radni powiatowi apelowali o  wypracowanie mechanizmu podziału środków, które wsparłby samorządy najbardziej potrzebujące w ramach infrastruktury drogowej oraz uproszczenie procedur aplikowania o środki zewnętrzne. Do dyskusji włączyli się obecni na sesji przedstawiciele samorządu wojewódzkiego.
- Wywołana podczas obrad dyskusja dotyka właściwie najważniejszych problemów wynikających z kondycji finansowej samorządów powiatowego i województwa. Istota polityki województwa powinna opierać się na wspieraniu tych wniosków składanych przez jednostki samorządu, które w istotny sposób przyczyniają się do przezwyciężania cywilizacyjnego zastoju i zmierzają do efektywnego zrównoważonego rozwoju wspólnoty lokalnej. Powiat grudziądzki znajduje się w trudnej sytuacji ze względu na skromne środki, jakimi dysponuje oraz pokaźną długość infrastruktury drogowej pozostającej w nadzorze władz powiatu. Powinniśmy wspólnie dążyć do tego, aby rok 2010 przyniósł znaczącą poprawę w tym zakresie, a zwłaszcza, aby podjęte w perspektywie działania znalazły odzwierciedlenie w rozwoju powiatu grudziądzkiego - zwrócił się do uczestników sesji radny sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego - Bogdan Lewandowski.
Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa - Ryszard Bober podkreślał natomiast chęć współpracy samorządów -  wojewódzkiego i powiatowych – przy pełnym poszanowaniu suwerenności i równości wszystkich partnerów.
W porządku obrad listopadowej sesji znalazło się 14 punktów. Najpierw radni wysłuchali informacji Starosty o pracy Zarządu Powiatu między sesjami oraz informacji o pracy Powiatowego Zarządu Dróg w zakresie zimowego utrzymania dróg w powiecie.
Następnie przegłosowano uchwały w sprawach dotyczących m.in.: zmian do Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (korekta planu spowodowana jest możliwością pozyskania dodatkowych środków finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 w roku 2010) oraz wprowadzenia zmian do tegorocznego planu dochodów i wydatków budżetowych.
Radni przyjęli też uchwałę dotyczącą określenia zadań finansowanych ze środków PFRON przekazanych powiatowi grudziądzkiemu w 2009 roku.

komentarze (0) (Współpraca samorządowców szansą rozwoju regionu)

drukuj (Współpraca samorządowców szansą rozwoju regionu)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 9.11.2009
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz