Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Ambitnie i na miarę możliwości

Na dzisiejszej, ostatniej w tym roku, sesji radni powiatu grudziądzkiego jednogłośnie przyjęli budżet. Przyszłoroczny plan wydatków i dochodów jest odzwierciedleniem realnych możliwości finansowych samorządu i zarazem aktywnej polityki prowadzonej przez władze powiatu w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych. Według zapisów budżetu dochody powiatu mają wynieść prawie 22 mln złotych, to o prawie 10% wzrostu w stosunku do dochodów uzyskanych w roku ubiegłym. Na inwestycje przeznaczono kwotę ponad 6 mln złotych (tj. 26,5%) ogólnej kwoty wydatków. „Jest to budżet realny – ambitny i na miarę możliwości. To najlepszy budżet od kilku lat” – stwierdził starosta grudziądzki.

 
Na przyszły rok po stronie wydatków zapisano 24 mln złotych. Planowany deficyt budżetu osiągnie kwotę ponad 2 mln zł, co pokryte zostanie zaciągniętym przez powiat kredytem i wolnymi środkami.
Największe nakłady przeznaczono na działy: Transport i Łączność – 10.229.273 zł (42,5 % ogółu budżetu), Pomoc społeczną – 4.516.827 zł (18,8%), Oświatę i wychowanie 3.705.849 zł (15,4 %) oraz Administrację 3.639.437 zł (15,1%). Powiat dołoży na szkolnictwo 997.378 zł, w co wkalkulowane są środki na inwestycję dotyczącą termomodernizacji budynku warsztatów szkolnych przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie. (950 tys zł).
Wśród zaplanowanych inwestycji drogowych są m.in. : przebudowa drogi Nr 1351C Zakurzewo-Mokre i przebudowa drogi Nr 1405 C Słup-Świecie nad Osą – II etap, przebudowa dróg powiatowych Nr 1380 C Grudziądz-Nicwałd oraz 1484 C Pokrzywno-Słup o łącznej długości około 3.200 m wraz z dokumentacją techniczną – I etap oraz budowę chodników.
W porządku dzisiejszej sesji, oprócz przyjęcia budżetu, znalazły się następujące uchwały:
 - w sprawie zmian w tegorocznym planie dochodów i wydatków budżetowych,
- w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli,
- w sprawie gospodarowania środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest powiat grudziądzki,
- w sprawie „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na 2010”,
- w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego,
- w sprawie zmian w składzie osobowym komisji rewizyjnej i komisji stałych rady powiatu.
Sesję uświetnił występ „Rajskich Nutek” ze Świecia nad Osą; pod muzycznym kierownictwem Katarzyny Martko dzieci dały piękny koncert kolęd i pastorałek.
Na zakończenie starostowie, radni oraz zaproszeni goście przy lampce szampana składali sobie noworoczne życzenia i dziękowali za owocną współpracę.

komentarze (0) (Ambitnie i na miarę możliwości)

drukuj (Ambitnie i na miarę możliwości)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 30.12.2009
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz