Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

XXVII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Cztery uchwały znalazły się w porządku XXVII sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, która odbyła się w miniona środę, 2 czerwca.

Na posiedzeniu  radni przyjęli uchwały w sprawach:

- zmian w tegorocznym planie dochodów i wydatków budżetowych,

- zmian w „Wieloletnim planie inwestycyjnym”,

- pokrycia wkładu własnego w projekcie systemowym „Wędka-program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, priorytet VII Promocja integracji społecznej, działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie, współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego,

- szczegółowych zasad i trybu udzielania ulg w postaci umorzenia, odroczenia terminu spłaty lub rozkładania na raty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających powiatowi grudziądzkiemu i jednostkom podległym, wskazania organów do tego uprawnionych oraz warunki dopuszczalności pomocy publicznej w przypadkach, w których ulga stanowić będzie pomoc publiczną.

komentarze (0) (XXVII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego)

drukuj (XXVII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2010.06.10

« wstecz