Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 25 Sierpnia 2019

Imieniny

Józefa, Ludwika, Luizy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

III Sesja Rady

Osiem uchwał znalazło się w porządku obrad dzisiejszej, III Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. Oprócz decyzji merytorycznych, radni uzupełnili również siedemnastoosobowy skład Rady.

Krystyna PlessRadni podczas obrad przyjęli uchwałę w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu Haliny Kowalkowskiej, która została wybrana na stanowisko wójta gminy Gruta. Nowa radną została Krystyna Pless.

Na posiedzeniu radni przegłosowali również uchwały w sprawach: „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na rok 2011”, zmian w tegorocznym budżecie oraz w określeniu zadań finansowanych ze środków PFRON przekazanych w tym roku powiatowi.

Radni ustalili także wynagrodzenie Starosty Grudziądzkiego, wysokość diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych oraz wyznaczyli przedstawicieli powiatu do składu Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. W związku z koniecznością uzupełnienia składu Rady Społecznej Szpitala, będącego wynikiem wyborów samorządowych, w gremium tym zasiadać będą: Wiesław Jasiński, Marzena Dembek, Krzysztof Klucznik i Adam Olejnik.

Ostatnia uchwała dotyczyła zmian w delegowaniu radnych do składu Komisji Bezpieczeństwa i Porządku. Zadaniem Komisji, obradującej pod przewodnictwem Starosty Marka Szczepanowskiego, jest przede wszystkim dokonywanie oceny zagrożeń porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na terenie powiatu oraz opiniowanie pracy powiatowych służb, inspekcji i straży. W jej skład wchodzą: przewodniczący Rady Powiatu Jerzy Wołoszyn, wiceprzewodniczący Rady Krzysztof Klonowski, Wójt Gminy Świecie nad Osą Ireneusz Maj oraz Burmistrz Miasta i Gminy Łasin Franciszek Kawski, a także przedstawiciele policji - Mirosław Elszkowski i Marek Mitura, prokuratury - Agnieszka Reniecka oraz straży pożarnej - Konrad Przybylak. Radni zdecydowali, że miejsce Stefana Falkowskiego (radnego ubiegłej kadencji) zajmie Stanisław Tarkowski.

Na zakończenie obrad sesji Starostowie, radni oraz zaproszeni goście przy symbolicznej lampce szampana złożyli sobie noworoczne życzenia.

komentarze (0) (III Sesja Rady )

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2010.12.29
wyświetl galerię w Cooliris
  • autor: fot. Justyna Osiewicz

« wstecz