Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Radni powiatu jednogłośnie za budżetem

Uchwała dotycząca przyjęcia tegorocznego budżetu była najważniejszym punktem obrad wczorajszej, IV sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. Prawie 30 % wydatków pochłoną inwestycje drogowe -  m.in. III etap przebudowy drogi Słup-Świecie oraz modernizacja długo oczekiwanych przez mieszkańców odcinków dróg Grudziądz-Nicwałd i Pokrzywno-Słup o łącznej długości 3,2 km.

Tegoroczny plan finansowy powiatu zakłada dochody na poziomie 23.241.217 zł, wyższe niż w ubiegłym roku o 1.450.073 zł. Wydatki w 2011 r. mają osiągnąć kwotę 25.421.058 zł. Samorząd powiatu grudziądzkiego planuje także w tym roku zrealizować przy współudziale środków Gminy i Miasta Radzyń Chełmiński oraz Gminy Grudziądz przebudowę dróg Zielnowo-Gziki i Zakurzewo-Mokre, przebudowę mostu w Brankówce (gmina Grudziądz) oraz budowę kładki dla pieszych na Strudze Radzyńskiej. Deficyt budżetowy ma wynieść ponad 2 mln złotych. Według projektu budżetu zostanie on pokryty zaciągniętym kredytem.

Za przyjęciem budżetu zagłosowali wszyscy radni. Starosta podziękował Radzie za współpracę i obiektywną ocenę możliwości, którymi powiat dysponuje w oparciu o niewielkie środki finansowe. Dziękując za przyjęcie tego najważniejszego planu finansowego, gospodarz powiatu wyraził również zadowolenie, że realizacja budżetu będzie przebiegała w dotychczasowym, niezmienionym kształcie.

Poza uchwałą budżetową Rada Powiatu przyjęła uchwały w sprawach: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2011-2014, przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej, komisji stałych Rady Powiatu grudziądzkiego, zmiany Statutu powiatu oraz powołania komisji stałych Rady powiatu, ich składu osobowego i zakresu działania. Podczas wczorajszej sesji radni wysłuchali również informacji o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu.

komentarze (0) (Radni powiatu jednogłośnie za budżetem)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2011.02.24
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz