Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Radni za przyjęciem absolutorium

Uchwała w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za wykonanie ubiegłorocznego budżetu była najważniejszym punktem wczorajszej, XII sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. – Chciałbym podziękować radnym, swoim współpracownikom z Zarządu, wszystkim pracownikom oraz podmiotom zewnętrznym za wspólną realizację budżetu. Cieszę się, że zarząd, który mam zaszczyt reprezentować po raz kolejny  zyskał Państwa zaufanie – mówił tuż po przyjęciu uchwały Starosta Grudziądzki Marek Szczepanowski.

Głosowanie nad absolutorium - jedną  z najważniejszych uchwał w roku budżetowym - poprzedziły uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego powiatu  oraz z wykonania budżetu za 2011 rok.

Na wczorajszej sesji radni podjęli uchwały dotyczące m.in. zmian w tegorocznym budżecie, „Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2012-2015 oraz „Wieloletnim planie inwestycyjnym”.

Pod obrady Rady Powiatu trafiły również uchwały w sprawach: oceny ubiegłorocznej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie i Łasinie, przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w powiecie w roku 2011, przyjęcia programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych, realizowanego w ramach projektu systemowego PCPR w Grudziądzu pn. „Wędka - program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego” w roku 2012.

Radni przegłosowali także uchwały dotyczące wygaśnięcia mandatu radnego i określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami , odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej.

Ponadto podczas obrad sesji przedstawione zostały informacje o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białochowie i Wydrznie, a także o pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

komentarze (0) (Radni za przyjęciem absolutorium)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2012.06.28
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz