Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 25 Sierpnia 2019

Imieniny

Józefa, Ludwika, Luizy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

XIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Dnia 26.09.2012 r. odbyła się XIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego. W porządku obrad znalazło się czternaście uchwał. Oprócz decyzji merytorycznych, radni uzupełnili również siedemnastoosobowy skład Rady.

Radni przyjęli uchwałę w sprawie wstąpienia kandydata w miejsce wygasłego mandatu Pana Wiesława Jasińskiego. Nowym radnym został Pan Jan Kowarowski. 

 

Podczas sesji radni przyjęli również uchwały w sprawach: zmiany Statutu Związku Powiatów Województwa Kujawsko – Pomorskiego, przyjęcia Statutów Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Wydrznie i Białochowie, ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych, wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym, wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu, określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Powiat Grudziądzki oraz warunków i zasad korzystania z tych przystanków, a także udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Grudziądz na przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 40118C ul. 29 Października w Nowej Wsi.

Radni przegłosowali także uchwałę zmieniającą w sprawie powołania komisji stałych Rady Powiatu, ich składu osobowego oraz zakresu działania na mocy, której Przewodniczącym Komisji Polityki Społecznej została Pani Marzena Dembek, a Pan Jan Kowarowski jej członkiem.

Pan Jan Kowarowski został również przedstawicielem powiatu grudziądzkiego w Radzie  Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Radni podjęli także uchwały zmieniające w sprawach: określenia zadań finansowych ze środków PFRON przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2012 r. oraz przyjęcia „Wieloletniego planu inwestycyjnego”.

Rada Powiatu przyjęła również informacje o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 2012 r. i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2012 – 2015.

komentarze (0) (XIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego)

  • autor: Hanna Arendt, data: 2012.09.28
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz