Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Budżet na 2013 rok uchwalony

Podczas piątkowej (28 grudnia br.) sesji radni powiatu grudziądzkiego jednomyślnie przyjęli przyszłoroczny budżet. Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 23.079.654 zł, a wydatki kształtować się będą na poziomie 24.106.955 zł.

Największą pozycję wśród wydatków będą tradycyjnie stanowiły wydatki na transport i łączność, bo aż 10.572.210 zł (prawie połowę całego budżetu). Inwestycje pochłoną w sumie 6.118.056 zł.  Do najważniejszych zadań inwestycyjnych zaplanowanych w przyszłorocznym budżecie należą: przebudowa nawierzchni drogi powiatowej nr 1351 C Zakurzewo-Mokre, przebudowa mostu na Kanale Głównym w ciągu drogi powiatowej nr 1621 Chełmno-Mniszek, przebudowa drogi powiatowej nr 1411 C Bursztynowo-Blizno na odcinku o dł. 310 m w miejscowości Bursztynowo oraz przebudowa drogi powiatowej nr 1380 C Grudziądz-Nicwałd na odcinku o dł. 1000 m w Wielkich Lniskach. W budżecie zapisano również środki na rozbudowę parku pałacowego w Białochowie oraz na remont wentylacji pomieszczeń mieszkalnych podopiecznych Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Wydrznie. Zarezerwowano też środki finansowe na pomoc finansową dla Miasta i Gminy Łasin.

Deficyt w kwocie 1.027.301 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów. 

Poza uchwałą budżetową radni przyjęli uchwały m.in. w sprawach:

- zmian w tegorocznym budżecie;

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Powiatu Grudziądzkiego na lata 2013-2016;

- ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na przyszły rok;

- uchwalenia Powiatowego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych w zakresie rehabilitacji społecznej, zawodowej i zatrudniania oraz przestrzegania praw osób niepełnosprawnych na lata 2013-2016;

- przystąpienia do realizacji projektu pn. „Kompetencje ponad wszystko” w ramach Działania 9.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Na piątkowej sesji przedstawiono również informację o pracy Powiatowego Zarządu Dróg oraz zasadach zimowego utrzymania dróg w powiecie. 

komentarze (0) (Budżet na 2013 rok uchwalony)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2012.12.31
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz