Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 25 Sierpnia 2019

Imieniny

Józefa, Ludwika, Luizy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Zarząd z absolutorium

Harmonogram prac Rady Powiatu w rocznym cyklu zawiera najważniejsze sesje – budżetową i absolutoryjną. Decyzje jakie zapadają podczas tych obrad rzutują na roczny porządek pracy nie tylko Zarządu Powiatu Grudziądzkiego ale i wszystkich podległych powiatowi jednostek organizacyjnych. Rada Powiatu Grudziądzkiego zebrała się na XVIII sesji (19 czerwca br.), poświęconej między innymi sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu za rok 2012 oraz udzieleniu absolutorium Zarządowi Powiatu. W obu przypadkach stosowne uchwały zostały podjęte jednogłośnie przez Radnych Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Za jednomyślne poparcie dla pracy Zarządu Powiatu w roku 2012 podziękował Starosta Grudziądzki Marek Szczepanowski, podkreślając jednocześnie znaczący udział w realizacji budżetu wszystkich pracowników starostwa, kierowników jednostek organizacyjnych i współpracujących samorządów.

Na wczorajszej sesji radni podjęli także uchwały dotyczące m.in udzielenia dotacji Spółdzielni Socjalnej „Perspektywa” z siedzibą w Łasinie oraz zmian budżetowych na rok 2013.

Rada Powiatu dokonała oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie i Łasinie w 2012 r. , a także oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2012.

Ponadto podczas obrad przedstawione zostały informacje o działalności Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Grudziądzu, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Białochowie i Wydrznie i pracy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie.

komentarze (0) (Zarząd z absolutorium)

  • autor: Hanna Arendt, data: 2013.06.21
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz