Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 25 Sierpnia 2019

Imieniny

Józefa, Ludwika, Luizy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Przyjęto budżet powiatu na 2014 rok

Uchwała dotycząca przyjęcia przyszłorocznego budżetu była najważniejszym punktem obrad wczorajszej, XXI sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. W planie finansowym na 2014 rok dochody powiatu zaplanowano na kwotę 24.138.839 złotych, a wydatki na poziomie - 26.665.699 zł. Planowany deficyt wyniesie 2.526.860 złotych i zostanie pokryty zaciągniętym kredytem.

Największą pozycję wśród wydatków będą tradycyjnie stanowiły wydatki na transport i łączność, bo aż  12.507.261 zł (prawie 47 % całego budżetu).Na zadania inwestycyjne powiat przeznaczy w przyszłym roku 7.826.331 zł. Najważniejsze z nich to: przebudowa drogi Nr 1395 C Biały Bór-Wałdowo-Ruda, przebudowa drogi powiatowej nr 1419 C Zielnowo-Gziki, przebudowa drogi powiatowej Nr 1375 C Jankowice-Święte (I etap), przebudowa drogi powiatowej Nr 1380 C Grudziądz-Nicwałd (I etap) oraz przebudowa drogi powiatowej Nr 1368 C Szembruczek-Nowe Mosty. W projekcie przyszłorocznego budżetu zapisano również środki finansowe na budowę chodników (m.in. w Nowej Wsi w ciągu drogi powiatowej Nr 1352 C Parski-Grudziądz) i zakup sprzętu do zimowego utrzymania dróg. Ponadto samorząd powiatu przekaże dotację celową w kwocie około 778 tysięcy złotych na rzecz Gminy Grudziądz na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 40147 C Biały Bór-Mały Rudnik”.

Za przyjęciem budżetu zagłosowali wszyscy radni. Starosta podziękował Radzie za współpracę i obiektywną ocenę możliwości, którymi dysponuje powiat w oparciu o niewielki potencjał finansowy  – Cieszę się, że budżet powiatu został oceniony pozytywnie przez radnych z uwzględnieniem realnych możliwości samorządu w zakresie finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych. Dołożyliśmy wszelkich starań, aby w projekcie budżetu na 2014 rok zawrzeć wszystkie priorytetowe zadania zgłaszane przez Radę. Jest to budżet bezpieczny, racjonalny i pozwalający na rozsądne gospodarowanie środkami publicznymi – ocenia przyszłoroczny budżet Starosta Marek Szczepanowski. 

Poza uchwałą budżetową Rada Powiatu przyjęła uchwały m.in. w sprawach: zmian w tegorocznym budżecie, uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014-2017 oraz ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2014.

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2013.12.31
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz