Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

XXIII sesja Rady Powiatu

Sześć uchwał znalazło się w porządku obrad XXIII sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego, która odbyła się wczoraj (26 marca 2014 r.)

Podczas sesji radni przegłosowali uchwały dotyczące m.in.: zmian w tegorocznym budżecie powiatu oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2014-2017, a także pokrycia wkładu własnego w projekcie systemowym „Wędka – program aktywizacji zawodowej i społecznej mieszkańców powiatu grudziądzkiego” realizowanym przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu w ramach PO KL 2007-2013, priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji.

Rada powiatu zdecydowała także o przystąpieniu do realizacji projektu pn. „Jagiellończyk na start” w ramach Poddziałania 9.1.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i przyjęciu Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w powiecie grudziądzkim na lata 2014-2020.

Oprócz uchwał, radni przyjęli również informacje o stanie bezrobocia i działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarnego i sanitarno-weterynaryjnego na terenie powiatu grudziądzkiego.

W dalszej części sesji przyjęto sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2013”.

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2014.03.27
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz