Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Budżet na 2015 rok uchwalony

Podczas wczorajszej (30 grudnia br.) sesji radni powiatu grudziądzkiego przyjęli przyszłoroczny budżet. Dochody budżetowe zaplanowano na kwotę 22.611.651 zł, a wydatki kształtować się będą na poziomie 26.048.151 zł.

Największy udział procentowy niezmiennie dotyczy wydatków w dziale Transport i Łączność -  11.208.230 zł (43 % ogółu budżetu. ). Na zadania inwestycyjne powiat przeznaczy w 2015 roku aż 6.306.700 zł. Do najważniejszych inwestycji zaplanowanych w przyszłorocznym budżecie należą: przebudowa drogi powiatowej Nr 1621 C Chełmno-Mniszek (I etap), przebudowa drogi powiatowej Nr 1380 C Grudziądz-Nicwałd na odcinku o dł. 1384 m (II etap) oraz budowa chodnika w miejscowości Stare Błonowo w ciągu drogi powiatowej nr 1371 C Szynwałd- Stare Błonowo.

W budżecie zapisano również środki na przebudowę drogi powiatowej Nr 1360 C Rogóźno-Szembruk na odcinku o dł. 990 m, a także przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej Nr 1396 C Wałdowo-Turznice na odcinku o dł. 300 m w Turznicach i dokumentacji projektowej przeprawy na rzece Lutryna w ciągu drogi powiatowej Nr 1407 C Rywałd-Lisnowo w Świeciu nad Osą.

Deficyt w kwocie 3.436.500 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciąganych kredytów.

Na wczorajszej sesji, poza uchwałą budżetową, radni przyjęli uchwały m.in. w sprawach:

- zmian w tegorocznym budżecie;

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Rady Powiatu Grudziądzkiego na lata 2015-2018;

- ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych;

- wyznaczenia przedstawicieli powiatu grudziądzkiego do składu Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu;

- zmian dotyczących zasad reprezentacji Powiatu Grudziądzkiego w Związku Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2014-12-31
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz