Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Rada Powiatu w pełnym składzie

Podczas wczorajszej (25.03), czwartej sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego do grona radnych dołączył Roman Rutkowski. Funkcję radnego objął po rezygnacji z mandatu przez Halinę Kowalkowską.

Pan Roman Rutkowski mieszka w Mełnie (gm. Gruta). Urodził się 13.02.1956 r. Z zawodu jest technikiem weterynarii.

Na środowej sesji radni przegłosowali uchwały dotyczące m.in. powołania komisji stałych Rady Powiatu, ich składu osobowego oraz zakresu działania, przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grudziądzkiego, Komisji Rewizyjnej oraz komisji stałych na rok 2015. Pod obrady IV sesji trafiły także uchwały w sprawie zmian w tegorocznym budżecie oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2015-2018.

Rada opowiedziała się również za przyznaniem dotacji dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. św. Barbary w Świętem na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz utworzeniem Powiatowego Funduszu Stypendialnego wraz z regulaminem przyznawania stypendiów dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

Podczas wczorajszych obrad radni przyjęli też sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2014”.  

Oprócz głosowań, w porządku obrad IV sesji znalazły się m.in. informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa sanitarnego i sanitarno-weterynaryjnego, a także informacja o stanie bezrobocia na terenie powiatu oraz działalności Powiatowego Urzędu Pracy.

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2015-03-26
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz