Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

VII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Wczoraj, tj. 30.09.2015 r. po raz siódmy w tej kadencji odbyła się Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego. Pod obrady trafiło sześć projektów uchwał.

Podczas sesji radni przyjęli uchwały m.in. w sprawie: zmian w tegorocznym budżecie, określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w roku bieżącym, wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu, a także podjęli decyzję o udzieleniu pomocy finansowej dla Gminy Miasta Grudziądz w formie dotacji celowej na częściowe pokrycie kosztów zakupu samochodu służbowego dla Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 15 000,00 zł oraz dla  Gminy Grudziądz na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 40539C Mały Rudnik – Szynych” w kwocie 900 000,00 zł.

Rada Powiatu odrzuciła uchwałę w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty lub odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w pieczy zastępczej. Siedmiu radnych opowiedziało się za jej przyjęciem uchwały, ośmiu było przeciw zaś dwóch wstrzymało się od głosu.

W porządku obrad znalazły się również informacje: o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami, o przebiegu wykonania budżetu powiatu grudziądzkiego za I półrocze 2015 r., o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2015-2018 za I półrocze 2015 r. oraz o złożonych przez radnych powiatu grudziądzkiego oraz pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oświadczeniach majątkowych za 2014 rok.

Ponadto członkowie wysłuchali informacji o działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie oraz o nowych uregulowaniach dotyczących ochrony praw konsumentów i obowiązków przedsiębiorców.

  • autor: Agnieszka Zawadzka, data: 2015-10-01
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz