Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

IX Sesja

W najbliższy piątek, 20 listopada br. w sali 1 Starostwa Powiatowego odbędzie się kolejna, IX sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego, podczas której radni zajmą się głosowaniem nad trzema uchwałami. Początek sesji o godz. 11.00.

Proponowany porządek obrad IX Sesji Rady Powiatu w dniu 20 listopada 2015 r.:                      

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z VIII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego.

5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie między Sesjami.

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok.

8. Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016”.

9. Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia rozkładu godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2016.

10.Informacja o pracy Powiatowego Zarządu Dróg oraz zasady zimowego utrzymania dróg w powiecie.

11.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

12.Wnioski i oświadczenia radnych.

13.Zakończenie obrad.  

  • autor: Hanna Arendt, data: 2015-11-19

« wstecz