Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 25 Sierpnia 2019

Imieniny

Józefa, Ludwika, Luizy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Radni podjęli uchwały

Trzy uchwały znalazły się w porządku dzisiejszej, dziewiątej sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. Wszystkie z nich zostały przyjęte jednogłośnie. Radni podjęli zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok.

W dalszej części obrad uchwalono również „Roczny Program współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie  na 2016 rok” oraz rozkład godzin pracy aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2016.

Ponadto przedstawiona została informacja o pracy Powiatowego Zarządu Dróg oraz zasadach zimowego utrzymania dróg w powiecie grudziądzkim.

  • autor: Hanna Arendt, data: 2015-11-20
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz