Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Zapraszamy na X Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

W dniu 29 grudnia 2015 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się ostania w tym roku Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad.

2. Stwierdzenie quorum.

3. Przedstawienie porządku obrad.

4. Przyjęcie protokołu z IX Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego.

5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

6. Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2015 rok.

7. Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2015 r.

8. Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2016 – 2019.

9. Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok.  

10. Stanowisko Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie szacowania strat w rolnictwie spowodowanych klęską suszy w 2015 roku.

11. Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

12. Interpelacje i zapytania radnych.

13. Wnioski i oświadczenia.

14. Zakończenie obrad. 

drukuj (Zapraszamy na X Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego)

  • autor: Hanna Arendt, data: 2015-12-18

« wstecz