Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Przyszłoroczny budżet uchwalony

To jeden z najważniejszych dni w funkcjonowaniu samorządu Powiatu Grudziądzkiego” – powiedział Starosta Grudziądzki, Edmund Korgol wnioskując o uchwalenie przedłożonego projektu budżetu na rok 2016. W swoim wystąpieniu włodarz powiatu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku. Podczas wczorajszej (29 grudnia) sesji ustalono dochody budżetowe powiatu grudziądzkiego w łącznej kwocie 28.382.553 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 23.285.553 zł  oraz dochody majątkowe na kwotę 5.097.000 zł. Będą one wyższe o 4,5 mln od dochodów w roku 2015. Wydatki kształtować się będą na poziomie 30.850.453 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 19.483.453 zł i wydatki majątkowe 11.367.000 zł.

Jak corocznie najwięcej 52,4% ogółu budżetu dotyczy wydatków w dziale Transport i Łączność. W roku 2016 powiat przeznaczy na zadania inwestycyjne 11.367.000 zł. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano m.in. przebudowę drogi powiatowej nr 1621C Chełmno – Mniszek (II, III, IV etap), przebudowę mostu na rzece Lutryna w ciągu drogi powiatowej nr 1407C Rywałd – Lisnowo w miejscowości Świecie nad Osą oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1375C Jankowice – Święte (III etap).

W ramach wydatków majątkowych, na infrastrukturę drogową zapisano także środki na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1378C Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową (2776 m), dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1362C Sobótka – Rogóźno w miejscowości Rogóźno Zamek oraz dokumentacji projektowej drogi powiatowej nr 1389C Bogdanki – Szonowo – Plesewo (5961 m).

W przyszłym roku powiat  grudziądzki zaplanował przekazanie dotacji celowych na wykonanie inwestycji drogowych w porozumieniu z Gminą Grudziądz oraz Miastem i Gminą Łasin o łącznej kwocie ok. 2.000.000 zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.467.900 zł zostanie sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych kredytów. Za uchwałą budżetową głosowało 14 radnych, jeden radny wstrzymał się od głosu.

Na wczorajszej sesji radni podjęli również uchwały w sprawach:

- zmian w tegorocznym budżecie;

- Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2016 – 2019;

- określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2015 r.

drukuj (Przyszłoroczny budżet uchwalony)

  • autor: Hanna Arendt, data: 2015-12-30
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz