Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 25 Sierpnia 2019

Imieniny

Józefa, Ludwika, Luizy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Zapraszamy na XI Sesję Rady Powiatu Grudziądzkiego

W dniu 23 marca 2016 r. o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Grudziądzu odbędzie się XI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Proponowany porządek obrad:

1. Otwarcie obrad,

2. Stwierdzenie quorum,

3. Przedstawienie porządku obrad,

4. Przyjęcie protokołu z X Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego,

5. Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie między Sesjami,

6. Interpelacje i zapytania radnych,

7. Informacja z działalności Rady Powiatu Grudziądzkiego za 2015 rok,

8. Informacja z  działalności Komisji Rady Powiatu Grudziądzkiego za 2015 rok,

9.Sprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2015 rok,

10.Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie powiatu,

11.Informacja o stanie bezpieczeństwa przeciwpożarowego na terenie powiatu,

12.Informacja o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatu,

13.Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2016,

14.Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2016,

15.Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia planu pracy komisji stałych Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2016,

16.Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok,

17.Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2016 – 2019,

18.Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie  określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2016 r,

19.Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie grudziądzkim na lata 2016-2020”,

 20.Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie wyznaczenia przedstawicieli Powiatu Grudziądzkiego do składu Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu,

21.Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na terenie powiatu grudziądzkiego na cele nie związane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu,

22.Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin,

23.Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Barbary w Świętem na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

24.Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

25.Sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi  i  innymi podmiotami na rok 2015”,

26.Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje,

27.Wnioski i oświadczenia radnych,

28.Zakończenie obrad.  

 

  • autor: Hanna Arendt, data: 2016-03-16

« wstecz