Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

XI Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Radni Rady Powiatu Grudziądzkiego w dniu 23 marca br. przyjęli 11 uchwał. Podczas posiedzenia minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego Wawrzyńca Piejko Radnego Rady Powiatu Grudziądzkiego obecnej kadencji oraz tragicznie zmarłych osób podczas zamachu w Brukseli.

Pod obrady Rady trafiły uchwały m.in. w sprawach przyjęcia planu pracy: Rady Powiatu Grudziądzkiego, Komisji rewizyjnej Rady Powiatu Grudziądzkiego i komisji stałych Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2016.

W porządku obrad znalazła się również uchwała w sprawie określania zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2016 r. oraz dwie uchwały zmieniające w sprawach uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok., uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2016 – 2019.

Radni przegłosowali także uchwały dotyczące przyjęcia „Programu oddziaływań korekcyjno – edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie grudziądzkim na lata 2016 – 2020” i udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin.

Członkowie Rady postanowili przyznać dotacje dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Barbary w Świętem i Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie i restauratorskie przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków w kwocie po 5 tyś. zł.

Podczas sesji odbyły się wybory przedstawicieli Powiatu Grudziądzkiego do składu Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu. Kandydatów do w/w funkcji wyznaczyli radni. Ostatecznie, w drodze jawnego głosowania w skład Rady Społecznej szpitala weszli: Grażyna Smolińska, Andrzej Rydecki, Jan Kowarowski i Adam Olejnik.

Oprócz uchwał, radni przyjęli również informacje z działalności Rady Powiatu Grudziądzkiego, Komisji Rady Powiatu Grudziądzkiego, a także sprawozdanie z działalności Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2015 r. Ponadto zatwierdzili informacje o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego, bezpieczeństwa przeciwpożarowego i bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego  na terenie powiatu.

W dalszej części sesji przyjęto sprawozdanie z realizacji „Programu współpracy powiatu grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami na rok 2015”.

  • autor: Hanna Arendt, data: 2016-03-24
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz