Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 21 Sierpnia 2019

Imieniny

Joanny, Kazimierza, Emiliana

Menu

Nawigacja

Odnosniki

XII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

W dniu 25 maja br. odbyła się XII w tej kadencji Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego podczas, której ślubowanie złożył nowy Radny Powiatu Pan Mieczysław Kucharski zamieszkały
w miejscowości Gać,  gm. Grudziądz, który wszedł w miejsce wygasłego mandatu Pana Wawrzyńca Piejko, a tym samym został członkiem Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa.

W porządku obrad znalazło się sześć uchwał.

Pod obrady Rady Powiatu trafiły trzy uchwały zmieniające w sprawach powołania komisji stałych Rady Powiatu, ich składu osobowego oraz zakresu działania, uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok oraz przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

 Radni przyjęli również uchwałę w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2015 dla powiatu grudziądzkiego oraz udzielenia pomocy finansowej dla Gminy Grudziądz na realizację zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Sztynwag wraz z odwodnieniem
i odprowadzeniem ścieków do Strugi Młyńskiej”.

Na posiedzeniu procedowana była uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działania Starostwa Powiatowego w związku z działalnością firmy ZPHU MASTA Stanisław Kortas w Świerkocinie.
W sesji uczestniczyli przedstawiciele Stowarzyszenia Ekologicznego „EKOLOGIKA” z siedzibą
w Grudziądzu, którzy skarżyli się na niewłaściwe ich zdaniem egzekwowanie przez tutejszy Urząd warunków prowadzenia działalności przez w/w firmę w zakresie gospodarowania odpadami.  Wyjaśnień w tym zakresie udzielał Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska, Leśnictwa, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej Pan Kazimierz Sobótka. Pomimo faktu, iż w chwili obecnej gospodarka odpadami prowadzona przez ZPHU MASTA polegająca na wypełnianiu wyrobiska w Świerkocinie odbywa się na podstawie zezwolenia Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego Starosta Grudziądzki zobowiązał się do reagowania na wszelkie uwagi i zastrzeżenia zgłaszane przez mieszkańców oraz informowania właściwych organów ochrony środowiska.

Radni w głosowaniu przyjęli uchwałę uznając za bezzasadną skargę Stowarzyszenia Ekologicznego EKOLOGIKA na działania Starostwa Powiatowego dotyczącą egzekwowania decyzji z zakresu gospodarowania odpadami, wydanymi dla przedsiębiorstwa ZPHU MASTA, jako że nie funkcjonują w obrocie prawnym decyzje Starosty.

Oprócz uchwał Radni wysłuchali również informacji Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie między Sesjami, informację o stanie bezpieczeństwa sanitarnego na terenie powiatu, o stanie bezrobocia na terenie powiatu oraz działalność Powiatowego Urzędu Pracy oraz o działalności Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Grudziądzu.

W dalszej części Sesji Rady Powiatu Radni pożegnali Panią Krystynę Lubomską Inspektora Wydziału Organizacyjnego, w związku z przejściem na emeryturę.

  • autor: Agnieszka Zawadzka, data: 2016-05-30

XII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz