Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

XV Sesja Rady Powiatu

Wczoraj (23 listopada 2016 r.) podczas sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego pogratulowano Tomaszowi Pacuszce – Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za zdobycie pierwszego miejsca dla PUP przyznanego przez Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Wyróżnienie zostało przyznane m.in. za uzyskanie wysokiej efektywności zatrudnieniowej przy jednoczesnym obniżeniu efektywności kosztowej prowadzonych działań na rzecz osób bezrobotnych oraz wspierania przedsiębiorczości, rozwój samozatrudnienia.

W dalszej części spotkania Radni wysłuchali informacji dotyczących oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Rady Grudziądzkiego, pracowników Starostwa Powiatowego w Grudziądzu oraz Starostę i Przewodniczącego Rady Powiatu Grudziądzkiego za 2015 r. Ponadto w porządku obrad znalazły się informacje o działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie. Sesja była okazją do uczczenia 98 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Młodzież łasińskiego „Jagiellończyka” przedstawiła, krótką część artystyczną o tematyce patriotycznej.

Po wystąpieniu artystycznym wręczono list gratulacyjny uczennicy ZSP w Łasinie, Tamarze Mądzielewskiej, która zwyciężyła w ogólnopolskim konkursie „Historia i życie”. Tamara napisała pracę pt. „Historia apteki pod Orłem w Łasinie”. Starostowie Powiatu grudziądzkiego wraz z Przewodniczącym Rady Powiatu Grudziądzkiego w dowód uznania wręczyli laureatce nagrodę w postaci książki.

Radni zatwierdzili również informację o działalności Powiatowego Zarządu Dróg oraz zasady zimowego utrzymania dróg w powiecie, a także wysłuchali informacji Starosty dotyczącej Planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla powiatu grudziądzkiego w ramach rozpoczętych konsultacji społecznych.

Podczas wczorajszych obrad  podjęto dwie uchwały zmieniające w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2016 r. i określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2016 r. Ponadto Radni podjęli uchwałę w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017”. Rada zdecydowała również o wysokości opłat za usuwanie pojazdów z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu.

 

  • autor: Hanna Arendt, data: 2016-11-23
wyświetl galerię w Cooliris
  • autor: Małgorzata Owczarz, data: 2016-11-23

« wstecz