Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Budżet na 2017 rok uchwalony

Głosowanie nad zmianami w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na 2016 rok,
w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2016 oraz uchwalenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 – 2020 - to trzy z jedenastu uchwał wczorajszej (28 grudnia br.) XVI sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. Najważniejszym punktem obrad był wniosek Starosty Grudziądzkiego, Edmunda Korgola o uchwalenie przedłożonego projektu budżetu na rok 2017. „Jest to budżet możliwości, a nie oczekiwań”-  powiedział gospodarz powiatu. W swoim wystąpieniu omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku.

Dochody budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok wyniosą łącznie 27.578.898 zł, w tym dochody bieżące na kwotę 25.021.959 zł oraz dochody majątkowe 2.556.939 zł. Wydatki kształtować się będą na poziomie 28.341.098 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 21.748.103 zł i majątkowe 6.592.995 zł.

Jak corocznie najwięcej 40,8% ogółu budżetu dotyczy wydatków w dziale Transport i Łączność co daje kwotę 11.570,554,00 zł, 18,8% w dziale Administracja Publiczna i 15,4% w dziale Rodzina. Dzięki temu możliwa będzie realizacja kolejnych ważnych dla mieszkańców powiatu inwestycji i ciekawych przedsięwzięć. W 2017 roku powiat przeznaczy na zadania inwestycyjne 6.592.995,00 zł. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano m.in. przebudowę drogi powiatowej nr 1362C Sobótka – Rogóźno Zamek, remont drogi nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie – Plesewo (I etap) oraz przebudowę drogi powiatowej nr 1378V Grudziądz – Gać wraz z kanalizacją deszczową (I etap).

W ramach wydatków majątkowych na infrastrukturę drogową zapisano także środki na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg powiatowych: nr 1353C Białochowo – Szembruczek, nr 1369C Bukowiec - Stare Błonowo, nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta, nr 1416C Zielnowo – Fijewo i nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo.

W przyszłym roku Powiat Grudziądzki zaplanował przekazanie dotacji celowych na wykonanie inwestycji drogowych w porozumieniu z Gminą Grudziądz, Rogóźno i Łasin o łącznej kwocie ok. 2.391.000 zł.

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 14 radnych, jeden radny głosował  przeciw.

Pod obrady trafiły także uchwały w sprawie ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych, ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2017 i ustalenia opłat za usuwanie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na parkingach strzeżonych.

Na ostatniej w tym roku sesji radni podjęli również uchwałę w sprawie uchwalenia „Planu Zrównoważonego Rozwoju Publicznego Transportu Zbiorowego dla obszaru Powiatu Grudziądzkiego”. Ponadto radni przyjęli plan pracy Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2017, Komisji rewizyjnej i komisji stałych Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2017.

Podczas sesji podopieczni  Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie wprowadziły wszystkich w świąteczny klimat przedstawiając Jasełka Bożonarodzeniowe. Dzieci otrzymały słodycze ufundowane przez Radnych Rady Powiatu Grudziądzkiego.

  • autor: Agnieszka Zawadzka, data: 2016-12-29
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz