Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Radni podjęli uchwały

Dwie uchwały znalazły się w porządku wczorajszej (15 luty br.) , siedemnastej sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego. Obie zostały przyjęte jednogłośnie. Radni podjęli uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół ponadgimnazjalnych do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe oraz ustalenia sieci szkół ponadpodstawowych na terenie Powiatu Grudziądzkiego i udzielenia pomocy finansowej dla Miasta i Gminy Łasin. Pomoc ta nastąpi w formie dotacji celowej związanej z częściowym pokryciem kosztów zakupu elektrokardiografu oraz ssaka medycznego w wysokości dziesięciu tysięcy złotych.

Podczas  obrad Przewodniczący Rady Krzysztof Klonowski przedstawił informację z działalności Rady Powiatu Grudziądzkiego za 2016 r. Poinformował, że Radni podjęli o 32 uchwały więcej niż w roku 2015. Ponadto przedstawione zostały informacje z działalności Komisji rewizyjnej, Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa oraz Komisji polityki społecznej i Komisji bezpieczeństwa i porządku za 2016 r.

Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Grudziądzu,  podinsp. Tomasz Szczygieł  i Naczelnik Wydziału Prewencji KMP w Grudziądzu, podkom.  Sylwester Góras zdali sprawozdanie o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu oraz skuteczności działania Policji w 2016 r.

  • autor: Hanna Arendt, data: 2017-02-16
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz