Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 25 Sierpnia 2019

Imieniny

Józefa, Ludwika, Luizy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Radni obradowali

Wczoraj (24 maja br.) odbyła się XX Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego, podczas której podjęto uchwały w sprawach:

- przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p. w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

- przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p. w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,

-  udzielenia pomocy finansowej Gminie Rogóźno na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jamy” będącego zadaniem własnym Gminy Rogóźno,

- poparcia Apelu przedstawicieli środowisk samorządowych zgromadzonych w dniu 16 marca 2017 r. w Warszawie dotyczącego obrony samorządności terytorialnej w Polsce oraz przyjęcia Karty samorządności.

W porządku obrad znalazły się również trzy uchwały Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniające uchwały w sprawach:

- uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok,

- uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2017 – 2020.

-wyznaczono Radnego Krzysztofa Sułka jako przedstawiciela Powiatu Grudziądzkiego do składu Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu.

Podczas sesji przedstawiono również Sprawozdanie z realizacji „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie za rok 2016”.

  • autor: Małgorzata Owczarz, data: 2017-05-25
wyświetl galerię w Cooliris
  • autor: Małgorzata Owczarz, data: 2017-05-24

« wstecz