Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 25 Sierpnia 2019

Imieniny

Józefa, Ludwika, Luizy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

XXIV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Na wczorajszej (29 listopada 2017 r.) sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego Radni Powiatu wysłuchali informacji dotyczących działalności Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej im. Macieja z Miechowa w Łasinie, pracy Powiatowego Zarządu Dróg oraz zasady zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2017/2018 oraz oświadczeń majątkowych pracowników Starostwa Powiatowego i kierowników jednostek podległych Staroście za 2016 r. Ponadto przedstawiono informację  Przewodniczący Rady dotyczącą oświadczeń majątkowych złożonych przez Radnych Powiatu Grudziądzkiego za 2016 rok i Wojewody Kujawsko – Pomorskiego o złożonych oświadczeniach majątkowych.

Na posiedzeniu Radni Powiatu przyjęli siedem uchwał, m.in. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok, w sprawie wysokości opłat za usuwanie pojazdu z drogi i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od wykonania dyspozycji usunięcia pojazdu. Pod obrady trafiły także uchwały dotyczące stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Zasadniczej Szkoły Policealnej w Łasinie, a także ustalenia tygodniowego pensum dla nauczycieli realizujących etat łączony.

W porządku obrad znalazła się również uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie określania zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2017 r.

Radni przegłosowali także uchwałę dotyczące przyjęcia „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2018”.

Oprócz uchwał, radni przyjęli również sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie i sprawozdanie Przewodniczącej Komisji rewizyjnej, Grażyny Smolińskiej z wyników kontroli za I półrocze 2017 r.

Na sesji gościł Starosta Tucholski, Michał Mróz, by osobiście podziękować wszystkim za okazaną pomoc finansową w kwocie 20.000 zł na usuwanie skutków nawałnicy, która w nocy z dnia 11 na 12 sierpnia  br. przeszła nad Polską i spowodowała ogromne straty, m.in. w Powiecie Tucholskim.
„Chciałbym podziękować za pomoc, która jest symbolem empatii, zrozumienia i solidarności. Wiarą, że można liczyć na drugiego człowieka w chwili nieszczęścia. Dlatego też każdy gest solidarności i pomocy jest nie tylko potrzebny, ale też doceniany. – powiedział włodarz Powiatu Tucholskiego.
W dowód wdzięczności przekazał na ręce Starosty Grudziądzkiego, Edmunda Korgola oraz Przewodniczącego Rady, Krzysztofa Klonowskiego rzeźbę anioła, wykonaną przez twórcę ludowego powiatu tucholskiego z drzewa przewróconego w trakcie nawałnicy. „Anioł Powiatu Tucholskiego” - to symbol współpracy i wzajemnej opieki samorządów powiatowych w dobie kryzysu.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2017-11-30
wyświetl galerię w Cooliris
  • autor: Hanna Lotarska, data: 2017-11-30

« wstecz