Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

VIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

W dniu 24 października 2007 r. o godz. 10.00 odbędzie się VIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Proponowany porządek obrad 

1.      Otwarcie obrad.

2.      Stwierdzenie quorum.

3.      Przedstawienie porządku obrad.

4.      Przyjęcie protokołu z VII Sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego.

5.      Informacja Starosty o pracy Zarządu Powiatu w okresie między sesjami.

6.      Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2007 rok.

7.      Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego zmieniająca uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2007 r.

8.      Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia programu naprawczego całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie.

9.      Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie przyjęcia programu naprawczego całodobowej Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Wydrznie.

10.  Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Łasinie w 2006 r.

11.  Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie oceny działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Grucie w 2006 r.

12.  Uchwała Rady Powiatu Grudziądzkiego w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Powiatu do przyjęcia oświadczenia lustracyjnego od Skarbnika Powiatu i Sekretarza Powiatu.

13.  Informacja o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 2007 roku.

14.  Sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Grudziądzkiego”.

15.  Informacja Przewodniczącego Rady dot. oświadczeń majątkowych Radnych Rady Powiatu Grudziądzkiego.

16.  Informacja Starosty dot. oświadczeń majątkowych wicestarosty, sekretarza, skarbnika, kierowników jednostek organizacyjnych powiatu oraz osób wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.

17.  Informacja o działalności Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie.

18.  Udzielenie odpowiedzi na zgłoszone interpelacje.

19. Interpelacje i zapytania radnych.

20. Wnioski i oświadczenia.

21. Zakończenie obrad. 

komentarze (0) (VIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego )

drukuj (VIII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego )

  • autor: Krystyna Lubomska, data: 19.10.2007

« wstecz