Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Sobota 24 Sierpnia 2019

Imieniny

Bartłomieja, Haliny, Jerzego

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Wczoraj (28 grudnia br.) najważniejszym punktem obrad XXV sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego było uchwalenie przedłożonego projektu budżetu na rok 2018. Gospodarz powiatu, Edmund Korgol w swoim wystąpieniu przedstawił przebieg prac związanych z przygotowaniem projektu nowego budżetu oraz omówił dochody, wydatki i ważniejsze zadania inwestycyjne, które są przewidziane do realizacji w przyszłym roku.

Dochody budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 rok wyniosą łącznie 28.939.180 zł i są wyższe od dochodów po zmianach w roku 2017
o 3.635.735 zł. Wydatki kształtować się będą na poziomie 32.439.180 zł, z tego wydatki bieżące w wysokości 20.654.812 zł i majątkowe 11.784.368 zł.

Jak corocznie najwięcej tj. 40,8% ogółu budżetu dotyczy wydatków w dziale Transport i Łączność co daje kwotę 13.253,977 zł.  Dzięki temu możliwa będzie realizacja kolejnych ważnych dla mieszkańców powiatu inwestycji i ciekawych przedsięwzięć. W 2018 roku powiat przeznaczy na zadania inwestycyjne 36,3% wydatków tj. 11.784.368 zł. W przyszłorocznym budżecie zaplanowano m.in. przebudowy następujących dróg powiatowych: nr 1378C Grudziądz – Gać I etap, nr 1388C Łasin – Mędrzyce – Lisnowo, nr 1383C Dąbrówka Królewska – Gruta oraz nr 1416C Zielnowo – Fijewo. 

Ponadto powiat zamierza wyremontować drogę powiatową nr 1389C Bogdanki – Szonowo Szlacheckie – Plesewo – II etap i drogę nr 1361C Rogóźno – Szembruk.

W ramach wydatków majątkowych na infrastrukturę drogową zapisano także środki na przygotowanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1395C Biały Bór – Wałdowo – Ruda oraz odwodnienia następujących dróg powiatowych: nr 1622C Chełmno – Mniszek wraz z drogą powiatową nr 1394C Sztynwag – Ruda w miejscowości Mały Rudnik i nr 1352C Parski – Grudziądz – w miejscowości Nowa Wieś na skrzyżowaniu z ul. Parową.

 „Dziękuję za wspólną pracę nad budżetem na rok 2018 Radnym Rady, służbom finansowym, kierownikom jednostek organizacyjnych......” – powiedział Starosta Grudziądzki, Edmund Korgol.

Za przyjęciem uchwały budżetowej głosowało 16 radnych, jeden radny głosował  przeciw.
Radni głosowali także nad uchwaleniem Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 – 2022, nad zmianami w budżecie Powiatu Grudziądzkiego na 2017 rok, a także w sprawie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2017.

Pod obrady trafiły także uchwały w sprawie ustalenia rozkładu godzin aptek ogólnodostępnych działających na terenie powiatu grudziądzkiego na rok 2018 i powołania Komitetu Obchodów Jubileuszu 20 – lecia istnienia Grudziądzkiego Samorządu Powiatowego.

Na ostatniej w tym roku sesji radni przyjęli plan pracy Rady Powiatu Grudziądzkiego, Komisji rewizyjnej i komisji stałych Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2018.

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2017-12-29
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz