Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Czwartek 4 Czerwca 2020

Imieniny

Franciszka, Karola, Kwiryny

Menu

Nawigacja

Odnosniki

VIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkieogo

Głosowanie nad zmianami w budżecie, określeniem zadań finansowanych przez PFRON, przyjęciem programu naprawczego całodobowych  Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Białochowie i Wydrznie oraz nad uchwałami w sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie oraz Łasinie za rok 2006 – to najważniejsze punkty ósmej sesji Rady Powiatu Grudziądzkiego.

Radni głosowali nad siedmioma uchwałami. Pierwsza z nich dotyczyła zmian w budżecie na 2007 r. Uchwała ta zakłada zwiększenie środków finansowych o kwotę 30 tyś zł - na rozwój infrastruktury drogowej powiatu, na działalność Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie – 1 502 zł., z kolei na pomoc społeczną (Placówki Opiekuńczo-Wychowawcze) zostaną przeznaczone środki w wysokości 46 050 zł.

Pod obrady trafiła także uchwała w sprawie przyjęcia programów naprawczych Placówek Opiekuńczo -Wychowawczych w Białochowie i Wydrznie. Obie placówki od trzech lat dążą do realizacji programu naprawczego, którego zapisy nałożone zostały ustawą o pomocy społecznej z dnia 12.03. 2004 r. Ma on na celu zapewnienie ich podopiecznym wymaganych przepisami prawa obowiązujących standardów usług. Dzieci przebywające w placówkach opiekuńczych uzyskują coraz lepszą specjalistyczną i kompleksową dzienną oraz całodobową opiekę, jak również wychowanie w warunkach zbliżonych do domu rodzinnego.
Niespełna trzygodzinne obrady przyniosły również podjęcie uchwały w sprawie oceny, pozytywnej działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Łasinie i Grucie.

Ostatnią uchwałą, przegłosowaną przez radnych, było upoważnienie Przewodniczącego Rady Powiatu do przyjęcia oświadczenia lustracyjnego od skarbnika oraz sekretarza powiatu.

Ponadto radni zapoznali się m.in. z informacjami o przebiegu wykonania budżetu Powiatu Grudziądzkiego za I półrocze 2007 r. oraz dotyczącymi oświadczeń majątkowych radnych, Zarządu Powiatu Grudziądzkiego oraz kierowników jednostek organizacyjnych wydających decyzje administracyjne w imieniu starosty.

W porządku obrad znalazło się również sprawozdanie z realizacji „Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Grudziądzkiego”.

komentarze (0) (VIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkieogo)

drukuj (VIII sesja Rady Powiatu Grudziądzkieogo)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2007-10-25
wyświetl galerię w Cooliris
  • -
  • -
  • -

« wstecz