Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 25 Sierpnia 2019

Imieniny

Józefa, Ludwika, Luizy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

XXVII Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Podczas kolejnej sesji (30 maja br.)  radni głosowali nad zmianami budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2018 r. oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Grudziądzkiego na lata 2018 – 2022.  Ponadto przyjęto uchwały  w sprawach: przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 w powiecie grudziądzkim, przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. Św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także przyjęcia Statutu Powiatu Grudziądzkiego. 

Radni przyjęli informację o działalności Powiatowego Urzędu Pracy w Grudziądzu za 2017 r. i informację o działalności Poradni Psychologiczno  –  Pedagogicznej w Grudziądzu za 2017 rok. Ponadto zatwierdzili sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Grudziądzu za 2017 rok oraz wykaz potrzeb w zakresie pomocy społecznej i sprawozdanie z „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2018 r.”

Rada zaopiniowała pozytywnie uchwałę Marszałka Województwa Kujawsko – Pomorskiego w sprawie podziału obszaru województwa kujawsko – pomorskiego na okręgi wyborcze, ustalenia ich numerów i granic oraz liczby radnych wybieranych w tych okręgach wyborczych do Sejmiku Województwa  Kujawsko – Pomorskiego.

  • autor: Maciej Lipowski, data: 2018-06-04
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz