Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 26 Sierpnia 2019

Imieniny

Marii, Joanny, Sandry

Menu

Nawigacja

Odnosniki

IV Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Podczas kolejnej sesji (26 lutego br.) radni głosowali nad uchwałami w sprawach: zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok i powołania pozostałych członków Komisji skarg, wniosków i petycji Powiatu i jej składu osobowego. Ponadto podjęto uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Powiatu Grudziądzkiego, Komisji polityki społecznej, Komisji rewizyjnej, Komisji budżetu i finansów, rozwoju gospodarczego i rolnictwa Rady Powiatu Grudziądzkiego na rok 2019 oraz zakazu używania jednostek pływających z napędem spalinowym na Jeziorze Nogat. Najważniejszym punktem obrad była zgoda na zmianę lokalizacji budowy dwóch placówek opiekuńczo – wychowawczych oraz na opracowanie dokumentacji technicznych i powierzenia Miastu i Gminie Łasin wykonania zadań Powiatu w zakresie prowadzenia Powiatowej Biblioteki Publicznej za pośrednictwem Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Łasin.

Radni zatwierdzili również informację o stanie przestępczości na terenie działania Prokuratury Rejonowej w Grudziądzu i jej zwalczaniu za rok 2018. W porządku obrad znalazło się także sprawozdanie z działalności Komisji Bezpieczeństwa i Porządku za 2018 rok jak również sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie działania Komendy Miejskiej Policji w Grudziądzu oraz skuteczności działania Policji za 2018 rok.

  • autor: Justyna Mądzielewska, data: 2019-02-27
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz