Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Niedziela 25 Sierpnia 2019

Imieniny

Józefa, Ludwika, Luizy

Menu

Nawigacja

Odnosniki

V sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Na ostatniej sesji (27 marca br.) Radni głosowali nad uchwałami zmieniającymi: Wieloletnią Prognozę finansową Powiatu Grudziądzkiego na lata 2019 – 2022 i powołania komisji stałych Rady Powiatu, ich składu osobowego oraz zakresu działania, a także w sprawie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych na rok 2019. W skład komisji stałych Rady Powiatu weszli następujący radni: przewodnicząca -   Barbara Dobek oraz członkowie: Bożena Nadworna, Zofia Laskowska, Bożena Maj, Krzysztof Klucznik, Marek Czarnuch i Jerzy Wołoszyn.

W porządku obrad znalazła się uchwała w sprawie określenia zadań finansowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2019 r.

Starosta Grudziądzki Adam Olejnik przedstawił informację o pracy Zarządu Powiatu w okresie między Sesjami i sprawozdanie z wykonania uchwał Rady Powiatu.

Główny Inspektor Weterynarii, Anita Ciecióra przedstawiła informację dotyczącą działalności Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Grudziądzu oraz o stanie bezpieczeństwa sanitarno – weterynaryjnego na terenie powiatów grodzkiego i ziemskiego Grudziądz w 2018 roku.

  • autor: Maciej Lipowski, data: 2019-03-28
wyświetl galerię w Cooliris

« wstecz