Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 22 Lipca 2019

Imieniny

Marii, Magdaleny, Albina

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Sesja Rady Powiatu Grudziądzkiego

Na VIII (26 czerwca br.) sesji gościł Prezydent Grudziądza, Maciej Glamowski, który przedstawił informację o pracy Rady Społecznej Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu, a co za tym idzie o sytuacji finansowej szpitala. „Szpital jest jednym z najbardziej newralgicznych i istotnych części naszego miasta. Jest niezbędny dla zapewnienia mieszkańcom poczucia bezpieczeństwa …” – powiedział prezydent. W sesji uczestniczyli również Dyrektorzy Regionalnego Szpitala Specjalistycznego im. dr Władysława Biegańskiego w Grudziądzu – Piotr Drzymalski i Łukasz Przychodzki.

Na posiedzeniu Radni Powiatu przyjęli dziesięć uchwał, m.in. zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Grudziądzkiego na 2019 rok, w sprawie ustalenia planu sieci szkół ponadpodstawowych mających siedzibę na obszarze Powiatu Grudziądzkiego od dnia 1 września 2019 r. oraz w sprawie przyjęcia Oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2018 w powiecie grudziądzkim. Pod obrady trafiły także uchwały dotyczące przyznania dotacji dla Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Jakuba w Dąbrówce Królewskiej i Parafii Rzymsko – Katolickiej p.w. św. Katarzyny Aleksandryjskiej w Łasinie na prace konserwatorskie przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków.

W porządku obrad znalazły się również uchwały sprawie oceny działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Grucie i w Łasinie w 2018 r.

Radni przegłosowali także uchwały dotyczące przyjęcia Programu rozwoju pieczy zastępczej w powiecie grudziądzkim na lata 2019 – 2021, a także w sprawie zasad udzielania dotacji celowych spółkom wodnym, trybu postępowania przy udzielaniu dotacji i sposobu ich rozliczania i na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Oprócz uchwał przedstawiono informację o działalności Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Białochowie i  Wydrznie.

 

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2019-06-28
wyświetl galerię w Cooliris
  • autor: Hanna Lotarska, data: 2019-06-28

« wstecz