Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 23 Września 2020

Imieniny

Bogusława, Tekli, Boguchwały

Menu

Nawigacja

Odnosniki

XI Sesja Rady Powiatu

Podczas kolejnej sesji (27 listopada br.)  radni zatwierdzili sprawozdanie z działalności Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie oraz głosowali nad uchwałami w sprawie „Rocznego programu współpracy Powiatu Grudziądzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020”, w sprawie przejęcia niektórych zadań z zakresu administracji rządowej związanych z kwalifikacją wojskową w roku 2020 oraz ustalenia wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych. W porządku obrad znalazły się dwie uchwały zmieniające uchwały w sprawie uchwalenia budżetu powiatu na 2019 rok i określenia zadań finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2019 r. XI Sesja była okazją do podsumowania rocznej działalności Zarządu i Rady Powiatu Grudziądzkiego VI kadencji (podsumowanie rocznej działalności znajduje się w załączniku).

  • autor: Hanna Lotarska, data: 2019-11-28
wyświetl galerię w Cooliris
  • IMG_0198
  • IMG_0202
  • IMG_0205

« wstecz