Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Poniedziałek 3 Sierpnia 2020

Imieniny

Lidii, Augusta, Nikodema

Menu

Nawigacja

Odnosniki

Dwie sesje

W minionym tygodniu odbyły się dwie sesje – Rady Gminy Grudziądz oraz Powiatu Grudziądzkiego. Najważniejszym punktem obrad Rady Gminy Grudziądz było przyjęcie budżetu gminy na 2008 r.

W trakcie czwartkowej sesji Rady Gminy Grudziądz podjęto uchwały m.in. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2007r. przyjmowanej jako podstawa do obliczania podatku rolnego na 2008 rok na terenie gminy Grudziądz oraz wysokości stawek podatku od nieruchomości na przyszły rok.

Ponadto radni zdecydowali o likwidacji jednostki budżetowej „Gminny Ośrodek Kultury” i powołaniu wraz z nadejściem nowego roku gminnej instytucji kultury, która będzie funkcjonować pod nazwą „Gminny Ośrodek Kultury w Małym Rudniku”.

W sesji Rady Gminy Grudziądz uczestniczył Wicestarosta Grudziądzki, Edmund Korgol. W swoim wystąpieniu wicestarosta przytoczył najważniejsze zadania zrealizowane w mijającym roku przez powiat. Przedstawił również radnym informację o zaplanowanych na kolejne lata przedsięwzięciach inwestycyjnych oraz możliwościach pozyskania funduszy zewnętrznych na ich realizacje. Na zakończenie pogratulował sprawnie działającemu samorządowi Gminy Grudziądz przyjęcia budżetu na 2008 rok.

Dzień później, tj. 7 grudnia br. obradowała Rada Powiatu Grudziądzkiego. Radni głosowali nad uchwałą zmieniającą uchwałę Rady w sprawie uchwalenia budżetu na 2007 rok oraz nad uchwałą wprowadzoną do porządku obrad dotyczącą przyznania dofinansowania na prace konserwatorskie w Parafii Rzymsko-Katolickiego p. w. św. Mikołaja w Szynychu.

Na sesji podjęto również uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie określenia zadań finansowanych ze środków PFRON przekazanych Powiatowi Grudziądzkiemu w 2007 r.

W dalszej części posiedzenia Rada Powiatu zapoznała się z informacją o pracy Powiatowego Zarządu Dróg oraz zasadach zimowego utrzymania dróg w powiecie.

komentarze (0) (Dwie sesje)

drukuj (Dwie sesje)

  • autor: Justyna Osiewicz, data: 2007-12-10
wyświetl galerię w Cooliris
  • Sesja Rady Gminy Grudziądz
  • Sesja Rady Powiatu

« wstecz