Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

Odnosniki

Data

Środa 22 Listopada 2017

Imieniny

Cecylii, Marka, Stefana

Menu

Nawigacja

Odnosniki

[obiekt mapy] Lokalizacja
wyświetl galerię w Cooliris

Starostwo Powiatowe w Grudziądzu

 ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

 

tel. 56 45 14 400

 fax 56 45 14 401

email: starosta.cgr@powiatypolskie.pl

bip@powiatgrudziadzki.pl

REGON: 871122310

NIP Powiat Grudziądzki: 8762410290

NIP Starostwo Powiatowe: 8762006399

Nr rachunków bankowych - Bank Spółdzielczy w Łasinie

46 9500 0008 0007 1198 2000 0004

Opłaty za: wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego, rejestr cen i wartości nieruchomości, mapę zasadniczą, udostępnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uwierzytelnianie materiałów zasobu geodezyjnego i kartograficznego, uzgadnianie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia terenu, raporty tworzone na podstawie bazy danych EGiB, bazy danych EGiB, bazy danych BDOT, bazy danych GESUT, uzgodnienia usytuowania przyłączy, opisu i map, udzielenia informacji dotyczących geodezji.

94 9500 0008 0007 1198 2000 0013

Opłaty za: prawo jazdy, rejestracja pojazdów, karty wędkarskie, zezwolenia na przejazd pojazdów nienormatywnych, opłaty za holowanie i parkowanie pojazdów porzuconych na drogach powiatu, zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika transportowego, pozwolenia na kierowanie tramwajem, udzielanie informacji, najem, opłata za użytkowanie wieczyste gruntów Skarbu Państwa, opłaty za dzierżawy gruntów Skarbu Państwa.

EDMUND KORGOL
Starosta Grudziądzki
MAREK SZCZEPANOWSKI
Wicestarosta Grudziądzki

WYDZIAŁ ORGANIZACYJNY

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
Sławomir Piernicki - Sekretarz Powiatu

Sławomir Piernicki - Sekretarz Powiatu

pokój nr 227

email: slawomir.piernicki@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Kamil Plecyng - Pomoc administracyjna

Sekretariat - pokój nr 220

tel. 56 45 14 400

email: kamil.plecyng@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Dawid Banasiak - Informatyk

pokój nr 208

tel. 56 45 14 452

email: dawid.banasiak@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Małgorzata Staszewska - Pomoc administracyjna

pokój nr 218

tel. 56 45 14 408

email: malgorzata.staszewska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Anna Łagoda - Podinspektor

pokój nr 216

tel. 56 45 14 407

email: anna.lagoda@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Michał Gilewicz - Radca Prawny

pokój nr 217

tel. 56 45 14 406

_____________________________________________________

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego

Marek Kannenberg - Pomoc administracyjna

 pokój nr 216

tel. 56 45 14 409

tel. kom. 604 780 270

email: marek.kannenberg@powiatgrudziadzki.pl

zarzadzanie.kryzysowe@powiatgrudziadzki.pl

WYDZIAŁ FINANSOWY

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
Grażyna Kalita - Skarbnik Powiatu

Grażyna Kalita - Skarbnik Powiatu

pokój nr 202

tel. 56 45 14 445

email: grazyna.kalita@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Monika Kwiring - Inspektor

pokój nr 215

tel. 56 45 14 441

email: monika.kwiring@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Aleksandra Diksa - Księgowa

pokój nr 214

tel. 56 45 14 416

email: aleksandra.diksa@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Aleksandra Czecholińska - Inspektor

pokój nr 214

tel. 56 45 14 416

email: aleksandra.czecholinska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Mirosława Cieśnik - Inspektor

pokój nr 213

tel. 56 45 14 444

email: miroslawa.ciesnik@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Agata Machalska - Pomoc administracyjna

pokój nr 213

tel. 56 45 14 444

email: agata.machalska@powiatgrudziadzki.pl

WYDZIAŁ ROZWOJU LOKALNEGO, EDUKACJI I ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
Dorota Kaczerowska - Kierownik Wydziału Rozwoju Lokalnego,...

Dorota Kaczerowska - Kierownik Wydziału

pokój nr 204

tel. 56 45 14 431

email: dorota.kaczerowska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Justyna Osiewicz - Podinspektor

pokój nr 201

tel. 56 45 14 404

email: justyna.osiewicz@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Hanna Lotarska - Pomoc administracyjna

pokój nr 203

tel. 56 45 14 443

email: hanna.arendt@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Kazimierz Tarkowski - Pełnomocnik Starosty ds. oświaty

pokój nr 203

tel. 56 45 14 443

email: kazimierz.tarkowski@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Karol Piernicki - Pełnomocnik Starosty ds. Sportu

pokój nr 203

tel. 56 45 14 404

email: karol.piernicki@powiatgrudziadzki.pl

 

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY I BUDOWNICTWA

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
Henryk Pasik - Kierownik Wydziału Architektury i Budownictwa

Henryk Pasik - Kierownik Wydziału

pokój nr 224

tel. 56 45 14 417

email: henryk.pasik@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Krzysztof Golenia - Referent

pokój nr 225

tel. 56 45 14 412

email: krzysztof.golenia@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Małgorzata Mioduszewska - Referent

pokój nr 226

tel. 56 45 14 419

email: malgorzata.mioduszewska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Roksana Klempert - Podinspektor

pokój nr 226

tel. 56 45 14 418

email: roksana.klempert@powiatgrudziadzki.pl

 

WYDZIAŁ GEODEZJI, KARTOGRAFII, KATASTRU I GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
Edward Wiatrowski - Kierownik Wydziału Geodezji,...

Edward Wiatrowski - Kierownik Wydziału

pokój nr 211

tel. 56 45 14 422

email: edward.wiatrowski@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Jadwiga Stręciwilk - Inspektor

pokój nr 212

tel. 56 45 14 423

email: jadwiga.streciwilk@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Adam Feldmann - Podinspektor

pokój nr 212

tel. 56 45 14 423

email: adam.feldmann@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Justyna Depner - Bratoszewska - Inspektor

pokój nr 210

tel. 56 45 14 424

email: justyna.depner@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Natalia Mechelewska - Podinspektor

pokój nr 210

tel. 56 45 14 424

email: natalia.mechelewska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Zdzisław Tyczyński - Inspektor

pokój nr 209

tel. 56 45 14 425

email: zdzislaw.tyczynski@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Ewa Kamińska - Podinspektor

pokój nr 209

tel. 56 45 14 425

email: ewa.kaminska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Zbigniew Preuss - Inspektor

pokój nr 013 (piwnica)

tel. 56 45 14 437

email: zbigniew.preuss@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej

pokój nr 07 (piwnica)

tel. 56 45 14 439

Mirosław Jabłoński - Inspektor

email: miroslaw.jablonski@powiatgrudziadzki.pl

Janusz Kuta - Inspektor

email: janusz.kuta@powiatgrudziadzki.pl

Rafał Ufnal - Podinspektor

email: rafal.ufnal@powiatgrudziadzki.pl

WYDZIAŁ OCHRONY ŚRODOWISKA, LEŚNICTWA, ROLNICTWA I GOSPODARKI WODNEJ

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
Kazimierz Sobótka - Kierownik Wydziału Ochrony Środowiska,...

Kazimierz Sobótka - Kierownik Wydziału

pokój nr 106

tel. 56 45 14 428

email: kazimierz.sobotka@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Anita Górska - Podinspektor

pokój nr 103

tel. 56 45 14 429

email: anita.gorska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Anna Wszołek - Inspektor

pokój nr 103

tel. 56 45 14 429

email: anna.wszolek@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Michał Kosowicz - Inspektor

pokój nr 107

tel. 56 45 14 414

email: michal.kosowicz@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Anna Pastuszka - Referent

pokój nr 107

tel. 56 45 14 430

email: anna.pastuszka@powiatgrudziadzki.pl

 

 

WYDZIAŁ KOMUNIKACJI

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
Marek Ziemer - Kierownik Wydziału Komunikacji

Marek Ziemer - Kierownik Wydziału

pokój nr 011

tel. 56 45 14 432

email: marek.ziemer@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Wiesław Mądzielewski - Podinspektor

pokój nr 11

tel. 56 45 14 411

email: wieslaw.madzielewski@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Andrzej Furman - Podinspektor

pokój nr 11

tel. 56 45 14 411

email: andrzej.furman@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Maria Gierszyńska - Podinspektor

pokój nr 13

tel. 56 45 14 413

email:maria.gierszynska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Zbigniew Olech - Podinspektor

pokój nr 12

tel. 56 45 14 442

email: zbigniew.olech@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Katarzyna Kmiecik - Pomoc administracyjna

pokój nr 13

tel. 56 45 14 413

email: katarzyna.kmiecik@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Aneta Adamska - Podinspektor

pokój nr 13

tel. 56 45 14 413

email: aneta.adamska@powiatgrudziadzki.pl

_____________________________________________________

Małgorzata Konieczna - Buczkowska - Podinspektor

Pokój nr 21

tel. 56 45 14 435

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE, INSPEKCJE, SŁUŻBY

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
BOŻENA GRABDA - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy...
BOŻENA GRABDA - Kierownik Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

pok. 117, 118, 119 i 120

tel./fax 56 46 229 39

tel. 56 45 14 434

e-mail: pcprgrudziadz@op.pl , pcprgrudziadz@interia.pl

www.pcprgrudziadz.pl

POWIATOWY ZARZĄD DRÓG

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
Janusz Różański - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg
Janusz Różański - Kierownik Powiatowego Zarządu Dróg

ul. Paderewskiego 233, 86-300 Grudziądz

tel./fax 56 46 482 57 (sekretariat),
tel. 56 46 487 74
 (księgowość)

email: pzdgrudziadz@op.pl

strona PZD

http://pzdgrudziadz.rbip.mojregion.info/

POWIATOWY RZECZNIK KONSUMENTÓW

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
Barbara Nocuń - Szulc - Powiatowy Rzecznik Konsumentów
Barbara Nocuń - Szulc - Powiatowy Rzecznik Konsumentów

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz

pok. 223, tel. 45 14 420

strona PRzK

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W BIAŁOCHOWIE

drukujdrukuj

[obiekt mapy]
wyświetl galerię w Cooliris
Bogumiła Przybielska - Dyrektor Placówki Opiekuńczo -...
Bogumiła Przybielska - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Białochowie

Białochowo 91, 86-318 Rogóźno

tel./fax 56 46 813 78

tel. 56 46 810 06

strona Placówki

PLACÓWKA OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA W WYDRZNIE

drukujdrukuj

[obiekt mapy]
wyświetl galerię w Cooliris
DARIA ROGOWSKA - Dyrektor Placówki Opiekuńczo -...
Daria Rogowska - Dyrektor Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Wydrznie

Wydrzno 13, 86-320 Łasin

tel./fax 56 46 893 07

email: wydrzniaki@op.pl

ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. KAZIMIERZA JAGIELLOŃCZYKA W ŁASINIE

drukujdrukuj

Michał Rymacki - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych...
Michał Rymacki - Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łasinie

ul. Odrodzenia Polski 3, 86-320 Łasin

POWIATOWY INSPEKTORAT NADZORU BUDOWLANEGO

drukujdrukuj

wyświetl galerię w Cooliris
Paweł Grochocki - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
Paweł Grochocki - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego

ul. Małomłyńska 1, 86-300 Grudziądz
pok. 115

tel./fax 56 642-67-81
tel. 56 45-14-433

pinbgrudziadz.rbip.mojregion.info